Tận dụng RCEP, xuất khẩu thủy sản sang Australia dự báo tăng mạnh

Tận dụng RCEP, xuất khẩu thủy sản sang Australia dự báo tăng mạnh