Mở rộng thuế điện tử đến các đơn vị hành chính, sự nghiệp

11/03/2020 - 00:10

 - Nhằm từng bước cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng hiện đại hóa và hướng tới mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử, từ tháng 2-2020, ngành thuế An Giang tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, để các cơ quan hành chính, sự nghiệp trong tỉnh có điều kiện thuận lợi thực hiện nghĩa vụ thuế…

A A

Thời gian qua, ngành thuế tỉnh đã triển khai hàng loạt các giải pháp cải cách, hiện đại hóa, nhất là việc triển khai dịch vụ thuế điện tử. Đến nay, đã có 100% DN trên địa bàn tỉnh thực hiện khai thuế điện tử, trên 99% DN đăng ký thành công với cơ quan thuế và ngân hàng thương mại thực hiện nộp thuế điện tử. Phương thức làm việc hiện đại này đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp giảm thời gian, chi phí, tạo nhiều thuận lợi cho người nộp thuế khi khai thuế, nộp thuế và các giao dịch khác với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

Tuy nhiên, hiện việc thực hiện khai thuế điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp chưa được phổ biến. Để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác phải có chứng thư số đang còn hiệu lực, do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, công nhận. Các ngành, địa phương đều sử dụng chữ ký số thuận lợi cho việc thực hiện các giao dịch điện tử về thuế. Song, hầu hết chữ ký số của các đơn vị đều do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp và chưa có mã số thuế.

Do đó, để thực hiện việc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế theo quy định, đơn vị phải liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông làm thủ tục đề nghị bổ sung thông tin mã số thuế trong chứng thư số. Việc đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ thuế điện tử được thực hiện tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, các ngành, địa phương liên hệ Cục Thuế tỉnh (ngành cấp tỉnh) và Chi cục Thuế (ngành cấp huyện, xã) để được hướng dẫn cụ thể.

Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là bước cải cách hiệu quả theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử hướng tới mục tiêu đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đồng thời, việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế sẽ giúp các đơn vị hành chính, sự nghiệp tiết kiệm cả về thời gian lẫn chi phí cho việc tiếp cận và giải quyết các thủ tục hành chính về thuế, dễ dàng tra cứu, có thông tin rõ ràng, chính xác, và độ tin cậy cao.

Re Gia (Cục Thuế tỉnh An Giang)