Mùi chợ

18/09/2023 - 18:00

Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Mùi chợ” của tác giả Mai Đình đăng trên Báo Thanh Hóa, qua giọng đọc của Thành Trung.