Văn hóa   Tác giả - Tác phẩm

Mùi chợ

Cập nhật ngày: 18/09/2023 - 18:00

Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Mùi chợ” của tác giả Mai Đình đăng trên Báo Thanh Hóa, qua giọng đọc của Thành Trung.

0:00 0:00

Mùi chợ