Thêm 3.000 tấn than không rõ nguồn gốc bị cảnh sát biển tạm giữ

Thêm 3.000 tấn than không rõ nguồn gốc bị cảnh sát biển tạm giữ