Thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu người lao động

25/10/2020 - 19:05

 - Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

A A

Theo quy định hiện hành thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức phải ra thông báo trước 6 tháng và ra quyết định nghỉ hưu trước 3 tháng tính đến thời điểm công chức, viên chức nghỉ hưu theo quy định. Như vậy, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường sẽ được điều chỉnh bắt đầu từ năm 2021, với lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và thêm 4 tháng đối với nữ.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Bên cạnh đó, NLĐ bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định trên tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. NLĐ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định trên tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang xây dựng dự thảo nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu. Nghị định này được xây dựng nhằm mục đích quy định chi tiết lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu. Theo dự thảo nghị định, việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường sẽ bắt đầu từ năm 2021 với lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035. Như vậy, đối với lao động nam sinh từ tháng 1-1961 đến tháng 9-1961 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi 3 tháng; lao động nam sinh từ tháng 10-1961 đến tháng 6-1962 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2022 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi 6 tháng… Đối với lao động nữ sinh từ tháng 1-1966 đến tháng 8-1966 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 4 tháng; lao động nữ sinh từ tháng 9-1966 đến tháng 4-1967 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2022 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 8 tháng…

Dự thảo nghị định cũng quy định NLĐ có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi. Các trường hợp này bao gồm người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh An Giang cho biết, ngày 26-9-2020, Bộ Nội vụ có Công văn số 5081/BNV-CCVC hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Theo tinh thần công văn số 5081 của Bộ Nội vụ, để bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu (thời điểm thông báo nghỉ hưu, ra quyết định nghỉ hưu), sau khi thống nhất với Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương như sau:

Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 1-1-2021, khi xem xét ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được tính trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải ra thông báo lại; thời điểm ra quyết định nghỉ hưu thực hiện theo quy định nêu trên.

Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu trước ngày 1-1-2021 mà thuộc trường hợp được áp dụng lùi thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP; Khoản 2, Điều 40 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP  và Khoản 2, Điều 59 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP: (Không quá 1 tháng đối với một trong các trường hợp: thời điểm nghỉ hưu trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán; công chức, viên chức có vợ hoặc chồng, ba, mẹ (vợ hoặc chồng), con bị từ trần, bị tòa án tuyên bố mất tích; bản thân và gia đình công chức bị thiệt hại do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn. Không quá 3 tháng đối với một trong các trường hợp: bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện. Không quá 6 tháng đối với trường hợp đang điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, có giấy xác nhận của bệnh viện) thì không thuộc trường hợp được áp dụng tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019; thời điểm ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh đã yêu cầu sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập; UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện quy định về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Theo BHXH tỉnh, hiện Luật BHXH chưa sửa đổi theo Bộ luật Lao động và nghị định Chính phủ hướng dẫn thực hiện tăng lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu cho NLĐ cũng chưa có. Hiện chỉ có nghị định của Bộ LĐ-TB&XH, nhưng chỉ mới là dự thảo, chưa ký chính thức. Do đó, tính đến thời điểm hiện tại, căn cứ để ngành chức năng thực hiện là áp dụng công văn số 5081 của Bộ Nội vụ.

H.C