Kết quả tìm kiếm cho "B���c Li��u"

Kết quả 37 - 48 trong khoảng 37

  • Tăng kinh phí đào tạo lưu học sinh VN ở nước ngoài bằng NSNN

    Tăng kinh phí đào tạo lưu học sinh VN ở nước ngoài bằng NSNN

    12-01-2011 08:11:00

    Đây là thông tin được nêu tại Thông tư liên tịch (TTLT) số 206/2010/TTLT của Liên Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung TTLT số 144/2007/TTLT-BTC-BNG-BGDĐT hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh (LHS) Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn NSNN.