Kết quả tìm kiếm cho "Ph���c h���i"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Học Bác, xây dựng đạo đức người làm báo Việt Nam

    Học Bác, xây dựng đạo đức người làm báo Việt Nam

    18-06-2019 15:30:39

    Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là nhà báo lỗi lạc của nền báo chí ấy. Sự nghiệp báo chí của Người đã góp phần làm nên diện mạo báo chí cách mạng Việt Nam trong một thời kỳ oanh liệt và hào hùng của dân tộc.