Kết quả tìm kiếm cho "k��� ni���m 40 n��m"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10-2020

    Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10-2020

    06-10-2020 08:45:52

    Nhiều chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, như: bán hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng; phải nộp chi phí khi cắt, cấp điện trở lại; làm hư hại cột cờ, bia chủ quyền biên giới, phạt đến 100 triệu đồng... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 10-2020.