Ngày 15-6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chính thức công bố điểm Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019- 2020. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi ngay trên Báo An Giang Online, với kết quả nhanh, chính xác nhất.

Cách thức tra cứu: chỉ cần nhập thông tin "Họ và Tên" (chấp nhận cả tên không dấu) hoặc "Số báo danh", sau đó bấm vào nút "Tìm kiếm", để xem kết quả.

* Lưu ý:

- Điểm thi tra cứu trên Website chỉ mang tính tham khảo, điểm thi chính thức được công bố tại các Hội đồng coi thi.

- Điểm thi có giá trị -1: Thí sinh vắng thi

Hiển thị 1 - 20 trong 17692  

SBD Họ Tên Năm sinh Nơi sinh Tổng điểm UTKK Trường Văn Tiếng Anh Toán Chuyên
1010001 Trương Thị Trường An 02/05/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 6.5 3.25 6
1010002 Huỳnh Thị Mỹ Anh 13/07/2004 An Giang 0 Hiệp Xương 7.25 4 5
1010003 Nguyễn Ngọc Tuyết Anh 08/01/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 6 3.75 5
1010004 Trần Quốc Anh 05/06/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 3.5 2.25 5
1010005 Võ Thị Trâm Anh 10/11/2003 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 6.5 3.5 7.5
1010006 Vũ Vân Anh 09/10/2004 Sóc Trăng 0 Bình Thạnh Đông -1 -1 -1
1010007 Trần Thị Khả ái 27/12/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 5.5 5.25 5.5
1010008 Nguyễn Thị Ngọc ánh 19/05/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 4.5 3.5 4.25
1010009 Phan Thị Ngọc ánh 25/06/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 6 3.5 5
1010010 Nguyễn Ngọc Báu 14/11/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 3.25 3.5 4.25
1010011 Lê Quang Bảo 17/10/2003 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 2.25 2.25 3
1010012 Nguyễn Văn Bảo 04/04/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 1.5 2.25 0.5
1010013 Nguyễn Tiến Bền 24/03/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông -1 -1 -1
1010014 Cao Như Bình 02/05/2004 An Giang 0 Hiệp Xương 5.75 2 6
1010015 Nguyễn Thị Ngọc Bích 18/06/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 5.5 8.5 8
1010016 Nguyễn Huỳnh Ngọc Cầm 25/05/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông -1 -1 -1
1010017 Lê Thị Ngọc Châu 17/01/2004 An Giang 0 Phú Bình -1 -1 -1
1010018 Trần Ngọc Bảo Châu 25/06/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 6.5 4.5 8
1010019 Nguyễn Thị Ngọc Chi 25/07/2004 An Giang 0 Hiệp Xương 3 2.75 4
1010020 Phạm Văn Chiến 10/04/2004 An Giang 0 Phú Bình 4 4.75 7.25

Hiển thị 1 - 20 trong 17692