Hào hùng ký ức Điện Biên Phủ

 - Chiến dịch Điện Biên Phủ đã lùi vào quá khứ 70 năm, song chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử chiến đấu giải phóng dân tộc của quân và dân ta. 

Gửi