Về Miệt Thứ

 - Miệt Thứ - cái tên nghe quen mà lạ. Quen vì nó đã đi vào nhiều tác phẩm thơ ca, vọng cổ, hay những câu hát ru “ầu ơ ví dầu…” theo nhịp võng đưa nôi. Lạ ở chỗ khi nghe đến “Miệt Thứ” người ta thường nghĩ ngay đến một vùng đất xa xôi, hẻo lánh, hoang sơ, ít ai đặt chân đến.

Gửi