45/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán

08/08/2018 - 14:04

Bộ Tài chính cho biết, có 45/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 58%); 57/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2017.

A A

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thực hiện thu cân đối ngân sách nhà nước(NSNN) tháng 7 ước đạt 116,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 7 tháng ước đạt 775 nghìn tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán, tăng 13,4% so cùng kỳ năm 2017. Trong đóthu nội địa ước đạt 93,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 14 nghìn tỷ đồng so với tháng trước, lũy kế thu 7 tháng ước đạt 621,57 nghìn tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán, tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù, số thu nội địa còn lại ước đạt 479,5 nghìn tỷ đồng, bằng 55,3% dự toán, tăng 12,6% so cùng kỳ năm 2017.

Có 45/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 58%); 57/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2017.

Ảnh minh họa

Tính đến tháng 7-2018, cơ quan Thuế cả nước đã thực hiện trên 30,2 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế; kiến nghị xử lý thu vào NSNN gần 5,8 nghìn tỷ đồng (số đã nộp vào NSNN 2,6 nghìn tỷ đồng); Chống chuyển giá, giảm lỗ trên 9 nghìn tỷ đồng; Thu hồi được gần 18 nghìn tỷ đồng nợ thuế; Cơ quan Hải quan đã thực hiện 4,4 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào NSNN 1,48 nghìn tỷ đồng; Bắt giữ, xử lý 6,27 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại, tăng thu cho ngân sách 85 tỷ đồng.

Thu từ dầu thô ướ́c đạt 5,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 7 tháng ước đạt xấp xỉ 35,4 nghìn tỷ đồng, bằng 98,5% dự toán, tăng 34,3% so cùng kỳ năm 2017;

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ướ́c đạt 25,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 500 tỷ đồng so tháng trước, lũy kế thu 7 tháng ước đạt 172,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng 3,4% so cùng kỳ năm 2017.

Liên quan đến chi NSNN, Bộ Tài chính cho biết tổng chi NSNN tháng 7 ước đạt 110,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 7 tháng đạt 759,7 nghìn tỷ đồng, bằng 49,9% dự toán, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 150,45 nghìn tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán, tăng 26%; chi trả nợ lãi đạt 68,8 nghìn tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán, tăng 10,4%, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết; chi thường xuyên đạt 534 nghìn tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán, tăng 5,1%.

Ước tính giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 7-2018 là 12,9 nghìn tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm là 117.096 tỷ đồng (trả nợ trong nước là 89.673 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 27.423 tỷ đồng).

Bộ Tài chính cũng cho biết đến ngày 25-7-2018, đã thực hiện phát hành 105 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đạt 38,1% kế hoạch phát hành, gồm: 90.001 tỷ đồng phát hành trên thị trường và 15.000 tỷ đồng phát hành theo phương thức riêng lẻ cho Bảo hiểm XHVN, đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách Trung ương theo dự toán.

Trong tháng 7, huy động vốn trong nước của Chính phủ qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 15.420 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 105.001 tỷ đồng (bằng 38,05% kế hoạch); Huy động vốn nước ngoài của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ký kết 7 Hiệp định vay với tổng trị giá 651 triệu USD, lũy kế 7 tháng đã ký kết 11 Hiệp định vay với tổng trị giá 844,2 triệu USD; Lũy kế 7 tháng đầu năm giải ngân vốn nước ngoài khoảng 1.312 triệu USD tương đương khoảng 29 nghìn tỷ đồng.

Theo Công Lý