80 doanh nghiệp được đề nghị xét trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia 2018

23/11/2018 - 15:37

Các hồ sơ đã lọt qua sơ tuyển, bước vào vòng thẩm định. Doanh nghiệp tiêu biểu sẽ được trình Thủ tướng tặng giải vàng chất lượng quốc gia.

A A

Hội đồng Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018 vừa tổ chức đánh giá hồ sơ của các doanh nghiệp được đề xuất nhận giải năm 2018.

Có 80/126 hồ sơ được chọn trong số đăng ký tham dự để chọn doanh nghiệp tiêu biểu đủ điều kiện trình Hội đồng giải thưởng xem xét. 80 hồ sơ này được hội đồng sơ tuyển từ 39 tỉnh/thành phố đề xuất.

Doanh nghiệp nhận giải vàng chất lượng quốc gia năm 2016. Ảnh: HH.

Lọt qua vòng sơ tuyển, các hồ sơ sẽ tiếp tục được Hội đồng giải thưởng thẩm định và xem xét đề nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia. Trong đó, có 34 doanh nghiệp được đề xuất trao giải vàng và 46 doanh nghiệp được đề xuất trao giải thưởng chất lượng.

Theo Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, Bộ đã giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm cơ quan đầu mối để đánh giá, xem xét giải thưởng hàng năm.

Đây là giải thưởng được cộng đồng doanh nghiệp, xã hội đánh giá cao bởi tính nghiêm túc với hàng loạt tiêu chí nghiêm ngặt. Thông qua việc xem xét, đánh giá hồ sơ của các doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia sẽ giúp xác định được những doanh nghiệp thực hiện tốt các tiêu chí của giải thưởng, đặc biệt là tiêu chí về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Từ ngày 26-11 - 21-12, Hội đồng Quốc gia sẽ tổ chức thẩm định tại chỗ để xem xét lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018.

Giải thưởng Chất lượng quốc gia được xét tặng theo 4 loại hình tổ chức, doanh nghiệp: Sản xuất lớn (trên 300 lao động chính thức); sản xuất vừa và nhỏ (đến 300 lao động chính thức); dịch vụ lớn (trên 300 lao động chính thức); dịch vụ vừa và nhỏ (đến 300 lao động chính thức).

Giải thưởng có 7 tiêu chí, được xét theo các thang điểm: Vai trò của lãnh đạo (120 điểm); hoạch định chiến lược (85 điểm); định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm); đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm); quản lý, phát triển nguồn nhân lực (85 điểm); quản lý quá trình hoạt động (85 điểm); kết quả hoạt động (450 điểm).

 

Theo HẢI MINH (VnExpress)