An Giang nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh

23/03/2021 - 06:23

 - Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh An Giang khóa IX đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nỗ lực phấn đấu làm tròn chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Qua đó, đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhất là góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

A A

Ủy viên Ban Chấp hành Trung uong Đảng, Bí thu Tỉnh ủy, Truởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Võ Thị Ánh Xuân trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đa có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND (khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021)

5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi, An Giang đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở bờ sông, dịch bệnh diễn biến khó lường... Nhưng, với sự lãnh đạo sâu sát, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cùng sự đồng lòng, quyết tâm cao của hệ thống chính trị và nhân dân, An Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm phù hợp với nguồn lực của địa phương.

Quy mô nền kinh tế tăng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, các chỉ số cải cách hành chính, quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng qua từng năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 1 năm so chỉ tiêu nghị quyết. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn dưới 2%; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; tổ chức bộ máy được nâng chất, tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, năm 2020, tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, mở ra một giai đoạn phát triển mới của địa phương. Đánh giá về hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Võ Thị Ánh Xuân cho rằng: “Trong thành tựu chung đó, HĐND tỉnh đã có những đóng góp rất tích cực, hiệu quả. Chất lượng hoạt động của HĐND từng bước được nâng lên, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ theo luật định”.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết, nhiệm kỳ 2016 - 2021, được sự quan tâm, hướng dẫn của Trung ương, sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong tỉnh, hoạt động của HĐND tỉnh, các ban của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Vai trò, vị trí và uy tín của HĐND tỉnh ngày càng được nâng lên, thực hiện ngày càng tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Các hoạt động trước, trong và sau kỳ họp HĐND được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Việc quyết định những vấn đề quan trọng của HĐND có nhiều đổi mới, đã bám sát yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp HĐND đã có bước cải tiến về cách làm, đề cao trách nhiệm của Thường trực, các ban và từng đại biểu HĐND, UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, chất lượng kỳ họp của HĐND được nâng lên. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, vai trò, vị trí của HĐND được khẳng định là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Những năm qua, HĐND tỉnh tiếp tục khẳng định là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Mỗi đại biểu HĐND nhận thức và xác định đúng vị trí, vai trò, nhiệm vụ là “người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương”. Tiếp tục thực hiện Chương trình công tác hàng năm của Thường trực, các ban HĐND; phối hợp với UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác; tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; triển khai quán triệt các nghị quyết của HĐND đến các ngành, các cấp và tầng lớp nhân dân. Không nừng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả chất vấn, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri và dư luận quan tâm…

Trước mắt, tập trung tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND tỉnh tiếp tục bám sát nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để cụ thể hóa vào nghị quyết, quyết định của HĐND nhằm phát triển bền vững.  

THU THẢO