An Giang sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

07/05/2021 - 05:43

 - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), An Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ.

A A

Nhiều kết quả

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có bước chuyển rõ nét và thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đưa việc học tập và làm theo Bác thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm. Từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, việc làm cụ thể gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với những nội dung thiết thực. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh, chỉ đạo gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh để nâng cao ý thức, trách nhiệm và khơi dậy khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc; đổi mới phương thức, phong cách, tác phong công tác và nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo; lựa chọn vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh, chỉ đạo giải quyết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát huy vai trò của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tuyên dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng đã đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; xây dựng tinh thần đoàn kết. Các cấp ủy tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; xây dựng tinh thần đoàn kết.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh, chỉ đạo tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân. Đồng thời có biện pháp mạnh mẽ kiềm chế tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát hàng năm, kịp thời ngăn chặn, giải quyết những vấn đề liên quan đến chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quan tâm hơn đó là, đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét. Thực hiện đúng phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thể hiện tính gương mẫu trong học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác; tiên phong trong lãnh, chỉ đạo và có ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ... góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và củng cố, phát huy niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Một số mô hình tiêu biểu

Nhiều mô hình tiêu biểu đã xuất hiện qua thực hiện Chỉ thị số 05, như: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đóng góp tiền lương giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động quyên góp mua xe chuyển bệnh miễn phí, bếp cơm từ thiện tại các bệnh viện; hiến đất xây dựng trường học; ươm mầm tài năng; chia sẻ khó khăn với những cảnh đời bất hạnh; mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; tổ chức cất nhà từ thiện...

Huy động xã hội hóa xây cầu giao thông nông thôn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát triển nhiều mô hình tiết kiệm, hỗ trợ vốn cho hội viên nghèo, khó khăn phát triển kinh tế, quầy hàng “0 đồng”... Đảng bộ TP. Long Xuyên thực hiện tốt công tác cải cách hành chính với nhiều mô hình thi đua, sáng kiến kinh nghiệm; xây dựng các khu dân cư Đại đoàn kết gắn với công tác xóa nghèo bền vững, công tác an sinh xã hội… Đảng bộ TP. Châu Đốc có Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Vĩnh Nguơn duy trì mô hình nắm gạo tình thương. Đảng bộ huyện Thoại Sơn phát huy hiệu quả mô hình 24 quỹ Khuyến học - Khuyến tài, huy động hơn 19 tỷ đồng, mô hình quỹ Vì người nghèo 5 năm qua vận động trên 102 tỷ đồng. Đảng bộ huyện Tri Tôn có mô hình “Tôn giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự”. Huyện biên giới An Phú duy trì mô hình quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội. Đảng bộ huyện Phú Tân với 393 mô hình thực hành tiết kiệm. Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các thành phần trong xã hội, gắn học tập và làm theo Bác trong chào cờ đầu tuần tại các cơ quan, đơn vị...

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia học tập và làm theo Bác. Đặc biệt là đổi mới trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, mạnh dạn trong thực hiện. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phải tiên phong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với huy động mọi nguồn lực, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, gắn với tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

HẠNH CHÂU