An Phú chuẩn bị nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập huyện

27/04/2021 - 06:25

 - Dự kiến ngày 2-9, huyện An Phú (An Giang) sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập huyện. Chuỗi sự kiện với nhiều hoạt động sẽ diễn ra từ trước đó vài tuần, có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh dấu chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển huyện đầu nguồn, biên giới An Phú.

A A

Theo đó, thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập huyện nhằm ôn lại truyền thống lịch sử và khẳng định những kết quả nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh mà Đảng bộ và nhân dân huyện An Phú đã đạt được qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển. Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ; đồng thời phát động các cấp, ngành quyết tâm thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp cho biết, chuỗi hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức đa dạng, phong phú về hình thức lẫn nội dung, có sức lan tỏa lớn, huy động được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và những loại hình văn hóa, thể thao mà nhân dân huyện nhà yêu thích. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo theo đúng quy định của Đảng và nhà nước, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, có ý nghĩa sâu sắc, lan tỏa và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.   

Nội dung chuỗi hoạt động tập trung: tuyên truyền (thông qua hệ thống truyền thanh, báo, đài, cổ động trực quan) về kết quả, thành tựu đạt được qua 30 năm xây dựng và phát triển quê hương An Phú. Từ ngày 1-7 (cao điểm từ ngày 1-8 đến 2-9) tập trung tuyên truyền, ôn lại truyền thống; những thành quả đạt được trong suốt 30 năm; tổng kết những kinh nghiệm qua 30 năm xây dựng và phát triển của huyện An Phú. Nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp nổi bật trong xây dựng và phát triển quê hương An Phú.

Huyện phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực, như: thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, học tập, lao động sản xuất; thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt văn hóa nơi công sở; xây dựng các công trình công cộng, khuôn viên gia đình xanh - sạch - đẹp... và thực hiện các công trình lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập huyện.

Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện (vận động xã hội hóa xây cất 50 căn nhà Đại đoàn kết). Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ (hội thi xe hoa, lồng đèn, triển lãm ảnh), thể dục - thể thao và sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật về quê hương An Phú…

Huyện An Phú tập trung phát động đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai phong trào thi đua thiết thực đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Mỗi ngành, xã, thị trấn đăng ký công trình, phần việc thi đua chào mừng 30 năm ngày tái lập huyện. Các xã, thị trấn dọc theo Quốc lộ 91C và Tỉnh lộ 957 từ Cồn Tiên đến thị trấn Long Bình, từ xã Quốc Thái đến cầu C3 (xã Nhơn Hội) phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn, giải tỏa lều, quán lấn chiếm lộ giới… đảm bảo hành lang giao thông thông thoáng. Cùng với đó, tăng cường vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan cây xanh trước nhà… và xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư.

Đồng thời, huyện An Phú sẽ phát động thi đua thực hiện các công trình: xây dựng Cổng chào An Phú (gần cầu Cồn Tiên, thuộc ấp Phước Thọ, xã Đa Phước); xây dựng cầu An Phú - Vĩnh Lộc; xây cất mới cầu bê-tông thay cho cầu treo trên địa bàn thị trấn An Phú… Đặc biệt là chương trình lễ kỷ niệm 30 năm tái lập huyện (diễn ra tối 2-9) tại Công viên huyện An Phú với phần biểu diễn sân khấu hóa và dự kiến bắn pháo hoa tầm thấp.

HỮU HUYNH