An Phú định hướng phát triển trong năm mới

28/12/2021 - 07:11

 - Với sự hỗ trợ của tỉnh, sự chủ động, linh hoạt của huyện, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cùng với sự chung sức, đồng lòng của người dân và doanh nghiệp… huyện An Phú phát huy mọi nguồn lực cho phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội; từng bước đưa cuộc sống nhân dân trở về trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

A A

Các ngành tổ chức thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp thông tin, năm 2021, có 20/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 603 tỷ đồng (trên 100% kế hoạch); giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới tại các cửa khẩu ước đạt 1,1 tỷ USD (tăng hơn 22% so kế hoạch năm 2020). Tổng thu ngân sách nhà nước 692 tỷ đồng (đạt 124% kế hoạch). Các chính sách an sinh xã hội được chú trọng, nhất là hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 vận động trên 36 tỷ đồng, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh, người dân trở về địa phương và công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, huyện nỗ lực chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn nhân sự, chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước, góp phần ổn định chính trị - xã hội và điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới.

Dự báo tình hình còn khó khăn, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến khó lường, Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu “vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19; coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của từng địa phương, cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm 2022. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế hoạch trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần VII với từng giai đoạn, lộ trình phù hợp, phân công, phân nhiệm cụ thể gắn với tăng cường kiểm tra, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Huyện tiếp tục phát huy mạnh mẽ thế mạnh nông nghiệp, kinh tế biên giới, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế của huyện; đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ. Tái sản xuất gắn với thị trường và thích ứng tình hình dịch bệnh COVID-19; tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Đánh giá thực trạng hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn, có kế hoạch, giải pháp thực hiện đạt hiệu quả. Tiếp tục triển khai nhân rộng hoạt động và mô hình sản xuất có hiệu quả; nâng chất sản phẩm nông nghiệp. Tập trung hỗ trợ xã Phước Hưng hoàn thành đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” và các xã biên giới, khó khăn đạt chuẩn “Ấp nông thôn mới” năm 2022. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng công trình: Tuyến dân cư di dân tự do Khánh An; cầu An Phú - Vĩnh Lộc; đường bờ Đông liên xã; cầu Vĩnh Trường - Đa Phước; khu đô thị, vui chơi, giải trí Bắc Quốc lộ 91C; công trình hạ tầng cơ sở... để đạt tiêu chí các xã nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo. Tập trung triển khai dự án nạo vét đảm bảo giao thông trên sông Hậu, đoạn từ đuôi Cồn Cóc đến bến đò Chợ Mới, xã Phước Hưng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 của Trung ương và của tỉnh, huyện. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, biện pháp định hướng kịp thời, hiệu quả. Đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Triển khai thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định về phòng, chống dịch COVID-19 gắn với bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.

An Phú tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Rà soát, hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đầy đủ, đúng quy định. Chuẩn bị chu đáo điều kiện cần thiết để nhân dân đón Tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội đảm bảo an toàn dịch bệnh; cung ứng hàng hóa và bình ổn giá cả phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp cuối năm. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an ninh biên giới.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH