An Phú lan tỏa học tập và làm theo Bác

16/08/2022 - 04:01

 - Thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng.

A A

Biểu dương các cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo Bác

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, lan tỏa trong toàn xã hội.

Năm 2022, hệ thống chính trị huyện đã quán triệt các nội dung chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Sau 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. Huyện An Phú đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; hình thành ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện.

Trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, là minh chứng sinh động cho việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng lan tỏa sâu rộng. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện ở các ngành, địa phương được tăng cường.

Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của bản thân, gương mẫu thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, xác định rõ thẩm quyền trong lãnh đạo, điều hành. Gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương đã mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực từ phát triển kinh tế đến đảm bảo an sinh xã hội.

Điển hình như: Mô hình “Nắm gạo tình thương” (ở 14 xã, thị trấn); mô hình “Đội từ thiện sửa chữa cầu đường” (xã Vĩnh Trường); mô hình “Xe chuyển bệnh miễn phí cho người nghèo” (ở 14 xã, thị trấn). Đồng thời, có nhiều tấm gương tiêu biểu của người dân với những việc làm cao quý mà bình dị, xung phong đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động xã hội-từ thiện. Điển hình như ông Nguyễn Tuấn Thành (xã Quốc Thái) thực hiện tốt việc đóng góp tiền, ngày công lao động và hiến 3.500m2 đất để làm đường ra cánh đồng, góp phần cùng địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới...

Nhất là, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, tham gia tuyến đầu, góp phần cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền khống chế, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân. Có rất nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xung phong làm nhiệm vụ trực tại các tổ, chốt, tuyến biên giới và cùng với cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân tham gia đóng góp gần 40 tỷ đồng, giúp hàng ngàn lượt hộ nghèo, hộ khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, huyện An Phú tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phục hồi sản xuất - kinh doanh, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đảm bảo tiến độ thực hiện, các chỉ tiêu hầu hết đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, cụ thể: Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) đạt 54,56% so kế hoạch; thu từ kinh tế trên địa bàn đạt 59,14%; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân/ha đạt 55,47%; doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ăn uống và lưu trú đạt 50,91%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,82% so với kế họach…

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức yêu cầu Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường vai trò tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị; định kỳ sơ, tổng kết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc. Tập trung khắc phục những hạn chế trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân. Lựa chọn và phát động các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất thiết thực, sát với thực tế; phát hiện và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

“Phải vận dụng một cách sáng tạo việc làm theo Bác, gắn chặt với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, từ đó đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cũng như của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân” - Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức nhấn mạnh.

 

HỮU HUYNH

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu