An Phú phát triển hạ tầng, tạo động lực tăng tốc

04/01/2022 - 06:10

 - Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế biên giới, huyện An Phú (tỉnh An Giang) tập trung đầu tư, phát triển hạ tầng, tạo quỹ đất để thu hút đầu tư dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025. Trong đó, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao tỷ trọng của ngành công nghiệp, dịch vụ.

A A

Huyện An Phú tập trung hoàn chỉnh hạ tầng giao thông

Phát triển hạ tầng công nghiệp

Xác định phát triển hạ tầng giao thông phải đi trước, huyện An Phú tập trung hoàn thiện tuyến đường huyết mạch, như: Quốc lộ 91C, Tỉnh lộ 957, xây dựng cầu nông thôn, hệ thống giao thông kết nối… làm nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội. Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp cho biết, huyện đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp An Phú, mời gọi đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất, chế biến.

Tuy nhiên, phải đảm bảo điều kiện về môi trường, cơ cấu sử dụng đất, phát triển cụm công nghiệp góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng và nguồn lực sẵn có của huyện, bảo đảm an sinh xã hội. Áp dụng cơ chế, chính sách đổi mới để huy động tối đa nguồn lực hoàn thiện hệ thống đường nội bộ, khu hạ tầng kỹ thuật cấp điện, nước, thoát nước thải tại Cụm công nghiệp An Phú. Kịp thời hướng dẫn nhà đầu tư tiếp cận cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp, như: Hỗ trợ vốn, đào tạo lao động, tạo nguồn nhân lực và các chính sách về đất đai.

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh thực hiện công trình về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trong đó tập trung vào kết cấu hạ tầng cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, đặc biệt tại 2 khu đô thị trung tâm (thị trấn An Phú và Long Bình), đáp ứng kịp thời tốc độ phát triển đô thị. Đồng thời, nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại cụm, tuyến dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường. Các dự án đang được triển khai, như: Tuyến dân cư ấp Thạnh Phú (xã Khánh An), Tuyến dân cư dân tộc thiểu số Chăm (xã Đa Phước)…

Phát triển hạ tầng giao thông, đô thị

Huyện phấn đấu đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo sự kết nối thuận lợi giữa huyện với các vùng lân cận và Vương quốc Campuchia. Ưu tiên nguồn lực đầu tư dự án trọng điểm về giao thông và hạ tầng đô thị, phát triển thị trấn An Phú, Long Bình đạt chuẩn đô thị loại IV theo kế hoạch được phê duyệt; đảm bảo đến năm 2025, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Về hạ tầng giao thông, huyện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án cầu An Phú - Vĩnh Lộc. Đây là công trình trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025. Thực hiện chủ trương của tỉnh về đầu tư nâng cấp, mở rộng cầu An Phú - Vĩnh Trường (giai đoạn 2023-2025), cầu Hiệp Lợi (giai đoạn 2022-2024), nâng cấp, mở rộng đường bờ Đông liên xã (giai đoạn 2023-2026), cầu Đa Phước - Vĩnh Trường (đang xin chủ trương tỉnh), nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương, kết nối lưu thông 3 xã bờ Đông với Trung tâm hành chính huyện.

Cùng với đó là đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối trục chính của huyện (Quốc lộ 91C và Tỉnh lộ 957), thông qua nâng cấp, mở rộng đường Mương Tám Sớm, đường Cột Dây Thép. Tận dụng và phát huy công năng tuyến đường tuần tra biên giới đang được đầu tư trên địa bàn để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Hoàn thành dự án nạo vét thông luồng các tuyến giao thông đường thủy chính sông Hậu: Dự án nạo vét luồng đảm bảo giao thông trên sông Hậu, đoạn từ đuôi Cồn Cóc lên bến đò Chợ Mới (xã Phước Hưng).

Về hạ tầng đô thị, phấn đấu đầu tư xây dựng và phát triển thị trấn An Phú đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2023; hoàn thành thủ tục thành lập thị trấn Đa Phước. Đầu tư phát triển các khu dân cư đô thị mới trên địa bàn huyện, như: Khu đô thị mới thị trấn An Phú, Khu đô thị Cồn Tiên mở rộng, Khu dân cư đô thị Tây sông Hậu. Đồng thời, triển khai công trình dự án đầu tư xây dựng nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả quỹ đất công của huyện quản lý. Cập nhật điều chỉnh và lập mới đồ án quy hoạch xây dựng kịp thời, phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của huyện.

Huyện An Phú tăng cường áp dụng cơ chế, chính sách đổi mới của tỉnh để huy động tối đa nguồn lực đất đai vào phát triển hạ tầng. Thông qua việc khai thác khu đất công trên địa bàn huyện, tạo nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng... đưa đất đai trở thành nội lực quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thành việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện An Phú; tập trung tạo quỹ đất phục vụ dự án đầu tư công; tạo quỹ đất phục vụ mời gọi, thu hút đầu tư. Khuyến khích quá trình tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn…

HỮU HUYNH