An Phú quyết tâm kiểm soát dịch bệnh

20/10/2021 - 05:32

 - Với chủ trương đúng đắn, đặc biệt là sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy, điều hành quyết liệt của UBND huyện, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã triển khai đồng bộ các giải pháp, cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19.

A A

Lãnh đạo huyện An Phú động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở quan tâm quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, tâm trạng quần chúng nhân dân và tình hình tư tưởng nội bộ được quan tâm đúng mức. Tổ chức lấy ý kiến “Khảo sát nhanh mức độ hài lòng về đời sống gia đình của người dân An Giang”; “Mức độ hài lòng về đời sống tinh thần của người dân hiện nay”; khảo sát nhanh các vấn đề an sinh xã hội, về tâm trạng, tư tưởng của nhân dân trong việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 ở Việt Nam và khảo sát về tình hình tư tưởng của người dân trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lấy phiếu khảo sát 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Hệ thống dân vận các cấp thường xuyên bám sát cơ sở để theo dõi, nắm bắt tư tưởng, dư luận quần chúng nhân dân, nhất là đối với những vấn đề bức xúc để kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, có nhiều cố gắng trong công tác vận động đóng góp Quỹ Vì người nghèo. 9 tháng qua, đã vận động hơn 9,5 tỷ đồng, qua đó chi hỗ trợ cất 13 căn nhà, sửa chữa 10 căn nhà; trợ giúp 157 học sinh; tặng 14.840 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; hỗ trợ khám, chữa bệnh 4.690 người; trợ cấp khó khăn đột xuất 4.941 hộ... Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận nguồn hỗ trợ hơn 287 tấn gạo của Chính phủ, trị giá trên 2,8 tỷ đồng, cấp phát cho 4.585 hộ nghèo và cận nghèo với 19.150 nhân khẩu.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác tiếp nhận Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện và các đóng góp của tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để phân phối hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu tại khu cách ly tập trung, khu điều trị và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19... Huyện tiếp nhận hơn 31,2 tỷ đồng (gần 4,7 tỷ đồng tiền mặt, hiện vật trị giá hơn 26,5 tỷ đồng) từ các nguồn để chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và chăm lo an sinh xã hội.

Ông Ngô Công Thức cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy thể hiện quyết tâm chính trị, thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo, kết luận Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Quán triệt các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt địa bàn, đặc biệt các xã, thị trấn biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đảm bảo thực hiện công tác tiếp nhận người dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh tự phát trở về địa phương, đảm bảo điều kiện các điểm cách ly trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân ở làng bè Khánh An di dời đến nơi lưu trú an toàn. Tiếp tục tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy An Phú ban hành kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và hoàn thành tổ chức triển khai học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho cán bộ, đảng viên. Đề cao cảnh giác, chống lại các quan điểm sai trái, tích cực đấu tranh chống âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch...

Huyện An Phú tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên theo phương châm “Nơi nào có đoàn viên, hội viên thì nơi đó có hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội”. Tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống dịch COVID-19. Phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc chăm lo công tác an sinh xã hội, chăm lo cho nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

HỮU HUYNH