An Phú tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

04/12/2019 - 07:30

 - Từ đầu năm đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện An Phú đã xây dựng các kế hoạch kiểm tra, thực hiện bản thỏa thuận ký kết từ đầu năm và tổ chức triển khai đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đồng thời, tập trung công tác kiểm tra, giải quyết các vi phạm, vướng mắc trong lĩnh vực ngành quản lý.

A A

Phòng TN&MT huyện An Phú đã thực hiện hoàn thành 17/20 chỉ tiêu và 16/17 nhiệm vụ được giao, đang tiếp tục thực hiện 3 chỉ tiêu và 1 nhiệm vụ đã triển khai thực hiện dự kiến cuối tháng 12-2019. Trưởng phòng TN&MT huyện An Phú Nguyễn Thị Phướng cho biết, từ đầu năm đến nay, Phòng TN&MT đã tổ chức được 33 đợt kiểm tra về TN&MT đối với 471 tổ chức, cá nhân, qua kiểm tra phát hiện 122 trường hợp vi phạm. Theo đó, tổ chức 2 cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 14 xã, thị trấn (43 trường hợp), qua đó phát hiện 23 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích. Tổ chức 2 đợt kiểm tra sau cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với 50% cơ sở sản xuất - kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, riêng đối với các cơ sở thuộc xã điểm nông thôn mới sẽ thực hiện hậu kiểm 100%... Cùng với đó, tổ chức 1 đợt kiểm tra các bãi vựa, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng có cát sông. Qua kiểm tra 33 bãi vựa trên địa bàn 10 xã, kết quả có 19 trường hợp vi phạm, cụ thể: có 7 cơ sở sử dụng đất sai mục đích, 3 cơ sở không có thủ tục về môi trường, 7 cơ sở kinh doanh cát sông không có hóa đơn và 2 cơ sở chưa đăng ký bến thủy nội địa. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở và yêu cầu 19 cơ sở trên phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Huyện An Phú tăng cường quản lý khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát sông

Qua đó, Phòng TN&MT huyện An Phú đã lập biên bản nhắc nhở, cảnh cáo 118 trường hợp, tham mưu UBND huyện ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai với số tiền 30,7 triệu đồng. Đặc biệt, Phòng TN&MT phối hợp Đồn Biên phòng Phú Hữu tiến hành kiểm tra đột xuất tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Phú Hữu. Qua đó, phát hiện 1 phương tiện đang khai thác cát trái phép, lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 100 triệu đồng và tịch thu phương tiện vi phạm.

Đối với các công việc trọng tâm, đã hoàn thành thẩm định tờ khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tại các xã, thị trấn; ban hành thông báo thu phí nước thải công nghiệp năm 2019 đối với 171 cơ sở sản xuất-kinh doanh. Đến nay, đã thực hiện thu phí nước thải công nghiệp đối với 67 cơ sở với số tiền trên 100 triệu đồng; hoàn thành đầu tư xây dựng 2 hố xử lý nước thải tại cụm dân cư Vạt Lài và cụm dân cư trung tâm xã Khánh Bình. Phối hợp các ngành xử lý rác thải sinh hoạt tồn đọng tại nhà máy xử lý rác xã Vĩnh Lộc. Đóng cửa nhà máy xử lý rác xã Vĩnh Lộc, chuyển giao cho Xí nghiệp Môi trường đô thị thu gom và xí nghiệp mở rộng tuyến thu gom rác thải sinh hoạt xã Vĩnh Hậu.

Hoàn thành việc rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước trên địa bàn huyện. Kết quả, tổng số hộ sử dụng nước ngầm là 853 hộ với tổng lưu lượng khai thác là 16.656m3/ngày đêm. Tổng số hộ xả nước thải vào nguồn nước là 162 hộ với tổng lưu lượng xả nước thải là 38.309,75m3/ngày đêm. Tổng số hộ sử dụng nước mặt là 380 hộ với tổng lưu lượng khai thác là 271.046,6m3/ngày đêm.

Hoàn thành công tác rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng có sử dụng cát sông, các phương tiện ghe hút tự hành trên địa bàn. Kết quả, có 39 cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng (trong đó 4 cơ sở mới phát sinh chưa có thủ tục môi trường); 23 ghe hoạt động khoáng sản (cát sông), trong đó 14 ghe hút cát tự hành, 9 ghe vận chuyển cát xáng (không gắn vòi hút). Đồng thời, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật khu đất ngập nước búng Bình Thiên để thống kê đa dạng sinh học và giải quyết ô nhiễm môi trường. Đến nay đã lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh để trình thẩm định và phê duyệt. Hoàn thành công tác rà soát, thống kê danh sách cơ sở sản xuất-kinh doanh phát sinh mới trên địa bàn, có 11 cơ sở phát sinh mới, đã hướng dẫn cơ sở lập thủ tục môi trường đầy đủ.

HỮU HUYNH