An Phú với nhiều triển vọng phát triển

13/02/2020 - 07:43

 - Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của kế hoạch kinh tế-xã hội (KTXH) giai đoạn 2016-2020, đồng thời tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025 và là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện An Phú lần thứ VII và Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI. Huyện tập trung các nguồn lực, giải pháp để phát triển KTXH, giữ vững ổn định tuyến biên giới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và tạo tiền đề phát triển.

A A

An Phú tích cực tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, giao thông tạo động lực phát triển

Năm qua, tình hình KTXH huyện An Phú tiếp tục tăng trưởng, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt, cao nhất là thu từ kinh tế trên địa bàn đạt 213%, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn so năm 2018. Huyện tập trung phát triển các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp và xây dựng.

Tích cực khai thác tiềm năng về điều kiện tự nhiên, văn hóa để phát triển du lịch, gắn với phát triển kinh tế biên mậu. Đồng thời, điều chỉnh quy hoạch, tích cực mời gọi đầu tư các chương trình phát triển kinh tế của huyện trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương…

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (giá cố định) đạt 542 tỷ đồng, đạt 108,79% kế hoạch, tăng 16% so cùng kỳ. Huyện khai thác tốt lợi thế biên giới; hệ thống chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tiếp tục phát huy hiệu quả, đặc biệt là ở khu vực biên giới như: Long Bình, Khánh An, Quốc Thái. Tổng mức bán lẻ, dịch vụ đạt 4.250 tỷ đồng (bán lẻ 3.500 tỷ đồng), tăng 9% so cùng kỳ năm 2018, đạt 103% kế hoạch.

Đồng thời, tiếp tục nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng nông sản, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân... Đây là tiền đề quan trọng để huyện An Phú tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch UBND huyện An Phú Mai Minh Hùng cho biết, huyện An Phú sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp gắn với quy hoạch các vùng sản xuất, nhất là quản lý chặt chẽ quy hoạch gắn với đầu tư hạ tầng thủy lợi để phát triển nông nghiệp mang tính bền vững.

Xây dựng cơ chế nhằm khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp hiệu quả, tiến tới xây dựng thương hiệu nông sản của địa phương, thực hiện đề án mỗi xã 1 sản phẩm. Đẩy mạnh thực hiện và tổ chức lại sản xuất theo hướng xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp gắn với kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác. Tập trung thực hiện các giải pháp (quy hoạch vùng sản xuất, triển khai các mô hình sinh kế) nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, nhất là giữ vững các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (2 xã đạt chuẩn gồm Khánh An, Đa Phước, xã Khánh Bình đang chuẩn bị công bố đạt chuẩn cuối tháng 2-2020), góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Đặc biệt, tập trung khai thác hiệu quả kinh tế biên giới, phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp và xây dựng. Tiếp tục khai thác tiềm năng về điều kiện tự nhiên, văn hóa để phát triển du lịch, gắn với phát triển kinh tế biên mậu. Đồng thời, điều chỉnh quy hoạch, tích cực mời gọi đầu tư các chương trình phát triển kinh tế của huyện trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có…

Cụ thể, huyện tập trung rà soát, bổ sung kế hoạch phát triển KTXH. Phối hợp chặt chẽ với mặt trận, các hội, đoàn thể triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo từng quý của năm; qua đó tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

An Phú sẽ tập trung nguồn lực nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” để tạo động lực mới cho tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Tranh thủ các nguồn lực từ ngân sách và khơi dậy các nguồn lực xã hội để tập trung đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện và phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng nông nghiệp, du lịch để tạo điều kiện, động lực cho sự phát triển.

Tăng cường giữ vững quốc phòng - an ninh, nhất là an ninh khu vực nông thôn, khu vực biên giới. Chủ động và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; siết chặt kỷ cương hành chính, văn hóa công sở. Tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH