An Phú xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

21/10/2019 - 07:39

 - Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện đầu nguồn, biên giới An Phú tiếp tục có sự lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, đóng góp sức người, sức của cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng và công tác an sinh xã hội.

A A

Diễn đàn “Ý Đảng, lòng dân”

Đa Phước là xã thứ 2 (sau Khánh An) của huyện đầu nguồn An Phú đạt chuẩn nông thôn mới. Những năm qua, không chỉ triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, Đa Phước còn xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, trong đó có diễn đàn “Ý Đảng, lòng dân” nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, qua đó nhằm tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm và tham gia thực hiện các phong trào tại địa phương. Tạo điều kiện để nhân dân phát huy dân chủ cơ sở, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. 

An Phú tổ chức Hội thi “Nhân dân tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đa Phước Nguyễn Văn Dũng cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch tổ chức diễn đàn “Ý Đảng, lòng dân” để triển khai, quán triệt sâu rộng trong nội bộ đến quần chúng nhân dân; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tích cực. Theo đó, từng cán bộ, đảng viên tự phê bình trước nhân dân theo hình thức gửi danh sách đảng viên cư trú theo từng địa bàn ấp để người dân biết, theo dõi, giám sát quá trình công tác, sinh hoạt của từng người tại nơi cư trú. Người dân sẽ là “tai mắt” phát hiện những hạn chế, khuyết điểm về tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tác phong, thái độ trong thực thi công vụ và trong giao tiếp với nhân dân… Mỗi quý đều tổ chức diễn đàn 1 lần vào tháng cuối quý, đảm bảo để mỗi cán bộ chủ chốt tự phê bình trước nhân dân 2 lần/năm, còn các cán bộ, đảng viên khác thì thực hiện tự phê bình ít nhất 1 lần trong năm để nhân dân góp ý xây dựng.

Qua 5 lần tổ chức diễn đàn tại 25 điểm trên địa bàn 4 ấp, gần 1.000 lượt người tham dự, có hơn 100 ý kiến đóng góp của nhân dân về việc xây dựng chủ trương, nghị quyết, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt, có 30 ý kiến đóng góp, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên… Qua đó, giúp Đảng ủy kịp thời nắm bắt những thông tin, đánh giá sát tình hình, làm cơ sở xây dựng chủ trương, nghị quyết ngày càng phù hợp, thiết thực. Kịp thời xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Lan tỏa hiệu quả

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú Lê Thanh Phương cho biết, việc xây dựng các khâu đột phá trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được các Chi, Đảng bộ quan tâm triển khai thực hiện qua từng năm, cùng với việc xây dựng kế hoạch của cán bộ chủ chốt và thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên. Các Chi, Đảng bộ đã chú ý lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết, gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt. Những việc làm đó đã tạo thêm động lực cho các tổ chức Đảng nói chung và mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo gương Bác tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Hầu hết các địa phương, cơ sở đã xuất hiện những mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, lao động, công tác, nhất là phong trào lan tỏa trong nhân dân ngày càng rộng lớn, đóng góp sức người, sức của cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng và công tác an sinh xã hội. Hai năm qua, nhiều Chi, Đảng bộ có nội dung sinh hoạt phong phú, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, như: Chi bộ Đài Truyền thanh với chuyên đề “Tuân thủ nghiêm quy định giờ làm việc, nâng cao hiệu quả công tác”; Trường THPT Vĩnh Lộc tổ chức cuộc thi “Học sinh tìm hiểu về Bác Hồ” được tổ chức trong các buổi chào cờ đầu tuần; UBND huyện trang bị hệ thống camera tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và 14 xã, thị trấn; giải quyết kịp thời các vướng mắc, bức xúc trong nhân dân; 2 mô hình tiết kiệm đã thực hiện có hiệu quả tại Đảng bộ Trường THPT An Phú và Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú… Qua đó, tạo chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho rằng, vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên là rất quan trọng, có tính quyết định trong việc đưa Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống. Kết quả đánh giá ở các Chi, Đảng bộ thời gian qua cho thấy sự nỗ lực phấn đấu của mỗi tổ chức, cá nhân đã đóng góp vào sự thành công chung của cả huyện. Từ đó, sự lãnh chỉ đạo, quan tâm của người đứng đầu được tăng cường hơn. Các tổ chức Đảng đã tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, sửa chữa những khuyết điểm, xử lý sai phạm, cùng với giáo dục phòng ngừa, kết hợp cả xây và chống. Qua đó, các sai phạm được chỉ ra, được sửa chữa, khắc phục; làm tốt công tác xây dựng Đảng và phòng, chống tiêu cực, suy thoái… góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

HỮU HUYNH