Bà Trần Thị Yến Châu tái cử Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Chợ Mới (nhiệm kỳ 2020-2025)

26/11/2020 - 15:37

 - Ngày 26-11, Hội Khuyến học huyện Chợ Mới (An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025). Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Viễn đã đến dự.

A A

Bà Trần Thị Yến Châu tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Viễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học huyện

Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Chợ Mới khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Chợ Mới khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 39 thành viên, Ban Thường vụ 9 thành viên. Bà Trần Thị Yến Châu tái cử Chủ tịch Hội Khuyến học huyện khóa IV, bà Phan Thị Nga và Thái Thị Kim Hương tái cử Phó Chủ tịch; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Khuyến học tỉnh gồm 12 thành viên. Đại hội đã suy tôn ông Nguyễn Hồng Viễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới làm Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học huyện.

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Chợ Mới phấn đấu thúc đẩy công tác khuyến học phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu; phát triển mạnh về tổ chức; phát triển hội viên và các loại hình chi hội dưới cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục,  nâng cao ý thức khuyến học học tập suốt đời từ trong Đảng bộ ra nhân dân, trên cơ sở đó chống bỏ học có hiệu quả, dứt điểm tình trạng bỏ học vì nghèo, tiền đề tiến tới xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và xã hội học tập.

Cùng với đó, gắn kết công tác khuyến học với quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cùng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phấn đấu Hội Khuyến học huyện và 16 xã, 2 thị trấn đạt phong trào khuyến học toàn diện, phát triển hội viên đạt 20% dân số; 100% cán bộ Hội được học tập, tuyên truyền xây dựng các mô hình học suốt đời. Đồng thời, mỗi xã, thị trấn thành lập mới 2-3 dòng họ học tập, hơn 70% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình học tập. Phấn đấu vận động quỹ khuyến học đạt tối thiểu 300 triệu đồng/năm, các xã ít nhất 200 triệu đồng/năm.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU