Bạn đọc Báo An Giang hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn hơn 15 triệu đồng

26/06/2019 - 07:45

 - Sau khi Báo An Giang đăng bài “Người phụ nữ mắc bệnh cần được giúp đỡ”, viết về hoàn cảnh của chị Đặng Ngọc Trắng (ngụ tại số 95/2, tổ 2, ấp Sơn Hòa, xã Vọng Đông, Thoại Sơn) mắc nhiều chứng bệnh, trong đó nặng nhất là bệnh lý chất trắng ở não, ông Nguyễn Minh Đào, 1 bạn đọc (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) và 1 bạn đọc nữ đã đến tòa soạn nhờ chuyển hỗ trợ chị Đặng Ngọc Trắng 4 triệu đồng, giúp gia đình có điều kiện đưa chị đi chữa trị bệnh.

A A

Mới đây, 1 bạn đọc (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) hỗ trợ em Trần Thị Thúy Vi 3 triệu đồng; anh Huỳnh Nghĩa, ông Nguyễn Minh Đào, 1 bạn đọc hỗ trợ chị Nguyễn Thị Lợi 3,5 triệu đồng; 1 bạn đọc (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) hỗ trợ anh Đặng Tấn Đạt 3 triệu đồng và chị Nguyễn Thị Tuyết Mai 2 triệu đồng.

HOA ANH THƯ