Bảo hiểm xã hội toàn dân, hướng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội

13/05/2020 - 04:11

 - Thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân, hướng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH; đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách BHXH, nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, hướng đến BHXH toàn dân.

A A

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện, phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW giai đoạn 2018-2030 với chủ đề: “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách BHXH”... Ngày 25-1-2019, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 71-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 608/QĐ-UBND triển khai Kế hoạch số 71-KH/TU của Tỉnh ủy, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai kế hoạch cụ thể hóa.

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 983/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến nay ngành BHXH đã thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đạt kết quả khá tốt. Năm 2019, toàn tỉnh có 124.305 người tham gia BHXH, chiếm 11,71% lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 100% chỉ tiêu tại Quyết định số 608/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Trong đó có 112.980 người tham gia BHXH bắt buộc, chiếm 10,65 lực lượng lao động trong độ tuổi và 11.325 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 1,07%.

Đối thoại, lắng nghe ý kiến người lao động - đổi mới hình thức tuyên truyền để người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Diệp Thành Bu cho biết, để thực hiện đạt chỉ tiêu, Bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền để người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Thông qua các chuyên mục, phóng sự, câu chuyện truyền thanh, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng: Báo An Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang, Đài Truyền thanh… Tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, diễn đàn, tọa đàm. Thường xuyên đăng tải các thông tin về chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh https://angiang.baohiemxahoi.gov.vn/, trang fanpage https://www.facebook.com/angiang.bhxh.gov.vn/.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh mở rộng các đại lý thu BHXH, BHYT thông qua hệ thống bưu điện, kênh ViettelPay của Viettel An Giang, UBND phường, xã, thị trấn, các tổ chức xã hội… tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con dễ dàng tiếp cận và tham gia BHXH, BHYT.

Đặc biệt, trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp chia sẻ tuyên truyền chương trình livestream truyền thông trực tiếp về BHXH tự nguyện của Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới, Bưu điện tỉnh trên trang mạng xã hội facebook cá nhân, nhóm…. Qua đó, chương trình đã nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân, người lao động theo dõi, đặt câu hỏi tìm hiểu và đăng ký tham gia BHXH trực tiếp.

Xác định cải cách thủ tục hành chính không kém phần quan trọng, Bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và ứng dụng hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ. Qua đó, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đã được cắt giảm, nhận được sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Từ năm 2009-2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cắt giảm khoảng 90% bộ thủ tục hành chính của ngành, từ 263 thủ tục xuống còn 27 thủ tục; số giờ thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp giảm 60%, từ 335 giờ/năm xuống còn 147 giờ/năm.

Năm 2020, theo Quyết định số 608/QĐ-UBND của UBND tỉnh chỉ tiêu số người tham gia BHXH là 134.360 người. Để đạt được chỉ tiêu năm 2020, ngành BHXH cần phải giữ vững số người tham gia năm 2019 là 124.305 người, đồng thời phải phát triển thêm 10.190 người tham gia. Năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 13% lực lượng lao động trong độ tuổi thuộc diện tham gia BHXH; 15% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Đến năm 2025, phấn đấu đạt 20% lực lượng lao động trong độ tuổi thuộc diện tham gia BHXH; 30% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Giai đoạn đến năm 2030, khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi thuộc diện tham gia BHXH. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc cải cách chính sách BHXH, để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

Nhằm thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức đan xen như hiện nay rất cần sự nỗ lực của ngành BHXH. Đặc biệt là công tác lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN tỉnh và tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội; sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Kế hoạch số 71-KH/TU của Tỉnh ủy, Quyết định số 608/QĐ-UBND. Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển số người tham gia BHXH, đặc biệt là phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện để người tham gia được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội, đồng thời đạt mục tiêu hướng tới BHXH toàn dân.

HẠNH CHÂU