Bộ quan tâm nhau khi yêu là không đúng sao ông giáo?

03/02/2024 - 04:24

Quan tâm nhau khi yêu, thì chẳng có gì sai đâu em, thậm chí là điều cần thiết nữa, vì nó thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương. Tuy nhiên, các em cũng phải dành cho nhau những khoảng thời gian riêng tư để còn học tập, làm việc nữa...