Bộ trưởng GD-ĐT tới thăm thầy trò vùng lũ Quảng Bình, Hà Tĩnh

Bộ trưởng GD-ĐT tới thăm thầy trò vùng lũ Quảng Bình, Hà Tĩnh