315 trường đại học tham gia xét tuyển lọc ảo

315 trường đại học tham gia xét tuyển lọc ảo