Thi tốt nghiệp THPT 2022: Cần có phương án dự phòng trong mọi khâu

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Cần có phương án dự phòng trong mọi khâu