Các trường giảm mạnh chỉ tiêu xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT

Các trường giảm mạnh chỉ tiêu xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT