Vì sao trường đại học lớn phải xét tuyển bổ sung ?

Vì sao trường đại học lớn phải xét tuyển bổ sung ?