Nhiều trường đại học tiếp tục sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển

Nhiều trường đại học tiếp tục sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển