Thầy, cô ở Hải Phòng nhảy, múa trong lễ bế giảng, ông giáo thấy sao?

Thầy, cô ở Hải Phòng nhảy, múa trong lễ bế giảng, ông giáo thấy sao?

xa-hoi-giao-duc
tu-van-tuyen-sinh
ong-giao-topping