Có một bạn nam cùng khối ngày nào cũng nhắn  tin em. Em phải làm sao đây ông giáo?

Có một bạn nam cùng khối ngày nào cũng nhắn tin em. Em phải làm sao đây ông giáo?