Cách đổi hoặc xóa chữ ký Sent from my iPhone

30/03/2020 - 08:19

Khi bạn gửi mail từ iPhone, nó sẽ tự đính kèm dòng chữ Sent from my iPhone. Sau đây là cách đổi hoặc xóa dòng chữ này đi.

A A

Các dịch vụ email như Gmail, Outlook.com, Yahoo! Mail, iCloud... đều cho phép bạn tạo chữ ký email. Mặc định, chữ ký này sẽ được chèn tự động vào cuối nội dung của những email bạn gửi đi.

Cách đổi hoặc xóa chữ ký Sent from my iPhone

Đối với ứng dụng Apple Mail trên iPhone và iPad, bao gồm cả các thiết bị chạy iOS 13, chữ ký email mặc định sẽ là Sent from my iPhone. Nếu bạn không thích dòng chữ này và muốn xóa hoặc thay thế nó thành nội dung khác như tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ văn phòng..., hướng dẫn dưới đây là dành cho bạn.

Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) trên iPhone.

Bước 2: Chọn Mail.

Bước 3: Di chuyển xuống gần dưới cùng và chọn Signature (Chữ ký).

Lưu ý: Nếu bạn có nhiều tài khoản email, bạn sẽ thấy hai tùy chọn áp dụng chữ ký bao gồm: All accounts (Tất cả tài khoản) và Per account (Trên mỗi tài khoản).

Bước 4: Tại đây, bạn hãy xóa hoàn toàn dòng chữ Sent from my iPhone (Được gửi từ iPhone của tôi). Sau đó, bạn có thể để trống phần chữ ký hoặc nhập thông tin bất kỳ bạn muốn vào phần này, chẳng hạn tên và số điện thoại liên lạc...

Bước 5: Bấm lên mút < Mail ở phía trên góc trái và bạn sẽ thấy chữ ký mới đã được thay đổi hoặc thay thế thành công.

Theo Vietnamnet