Châu Đốc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

21/03/2023 - 07:57

 - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TP. Châu Đốc đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, tạo sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động, ngăn chặn, phòng ngừa, hạn chế suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

A A

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Châu Đốc Phạm Hùng Thảo, Đảng bộ TP. Châu Đốc tập trung triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2022, các Đảng ủy cơ sở kiểm tra chấp hành 17/17 tổ chức Đảng và 68/68 đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý; các chi bộ kiểm tra chấp hành 3.997 đảng viên (đạt 100% kế hoạch). Đảng ủy cơ sở giám sát chuyên đề 28 tổ chức Đảng và 59 đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý (đạt 100% kế hoạch). Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức Đảng, đảng viên đã kịp thời khắc phục và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, không phát sinh thành vi phạm. Đồng thời, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ TP. Châu Đốc triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023

Năm qua, cấp ủy Đảng các cấp thi hành kỷ luật 7 đồng chí; trong đó, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng 2 đồng chí, khiển trách 5 đồng chí vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, có hành vi thiếu văn hóa làm mất an ninh trật tự công cộng, uống rươụ, bia làm ảnh hưởng tư cách đảng viên… “Việc thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, quy trình và thẩm quyền theo quy định của Đảng. Việc xem xét, quyết định thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm được cấp ủy các cấp coi trọng khâu thẩm tra, xác minh, kết luận rõ ràng nội dung, mức độ, tính chất, tác hại; đảm bảo thận trọng, nghiêm túc, dân chủ, làm tốt công tác tư tưởng, tính giáo dục cao” - ông Phạm Hùng Thảo cho biết.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

“Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) xác định: “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm”. Do đó, để thực hiện tốt giải pháp này, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, nhất là các chi bộ phải không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và có nhiều khiếu kiện hoặc vấn đề gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các tổ chức Đảng, nhất là các chi bộ phải chú trọng và tập trung phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá nhấn mạnh.

Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trên địa bàn TP. Châu Đốc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Riêng năm 2023, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt công tác của Đảng; xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực, địa bàn, đơn vị để tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát có chất lượng, hiệu quả. 

“Tăng cường nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt thuộc diện cấp ủy quản lý; kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Giải quyết kịp thời, chính xác đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng của tổ chức Đảng, đảng viên đúng quy trình, thủ tục và xử lý theo quy định của Đảng” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá yêu cầu.

Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ UBKT các cấp; phát huy trình độ, năng lực, sở trường công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan UBKT các cấp đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành UBKT. Qua đó, phát huy hiệu quả hoạt động và vai trò của UBKT các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; tăng cường đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ TP. Châu Đốc trong sạch, vững mạnh.

MINH THƯ

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu