Châu Phú: Khởi công cầu Kênh 7 liên xã Vĩnh Thạnh Trung - Thạnh Mỹ Tây

10/10/2018 - 08:27

 - Ngày 9-10, UBND 2 xã Vĩnh Thạnh Trung và Thạnh Mỹ Tây (Châu Phú) tổ chức lễ khởi công cầu Kênh 7 liên xã Vĩnh Thạnh Trung - Thạnh Mỹ Tây.

A A

Cầu Kênh 7 liên xã Vĩnh Thạnh Trung - Thạnh Mỹ Tây được xây dựng kết cấu bằng bê tông cốt thép (dài 35,6 mét, rộng 4,5 mét), có  tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 70%, Nhà nước hỗ trợ 30%.

Dự kiến, cầu sẽ hoàn thành trong năm 2018.

MỸ LINH