Chạy ô tô, xe máy quá tốc độ chịu mức phạt kịch khung bao nhiêu?

02/09/2023 - 09:09

Người chạy ô tô, xe máy vi phạm lỗi vượt quá tốc độ sẽ bị xử phạt thế nào, mức phạt cao nhất cho hành vi này bao nhiêu tiền?

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ mới nhất, mức phạt kịch khung đối với người chạy ô tô, xe máy vượt quá tốc độ là phạt tiền đến 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đến 4 tháng.

Cụ thể, điều khiển ô tô, xe máy chạy quá tốc độ quy định là hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 11 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) thì mức phạt đối với hành vi điều khiển xe cơ giới giao thông chạy quá tốc độ được quy định như sau.

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ với ô tô

Phạt tiền từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h (áp dụng Điểm a, Khoản 3, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h (áp dụng Điểm I, Khoản 5, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi tại điểm đ, Khoản 34, Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Với lỗi vi phạm này, người tài xế còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng (Điểm b, Khoản 11, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Núi Thành, Quảng Nam do tài xế chạy quá tốc độ quy định.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Núi Thành, Quảng Nam do tài xế chạy quá tốc độ quy định.

Phạt tiền từ 6 – 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h đến 35km/h (Điểm a, Khoản 6, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Với lỗi này, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng (Điểm c, Khoản 11, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Phạt tiền từ 10 – 12 triệu đồngđối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35km/h, mức cao nhất trong khung hình phạt hành chính (Điểm c, Khoản 7, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Đặc biệt, với lỗi vi phạm này, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng (Điểm c, Khoản 11, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ với xe máy

Phạt tiền 300 – 400 nghìn đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h (Điểm c, Khoản 2, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi tại điểm k, khoản 34, Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Phạt tiền từ 800 – 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h (Điểm a, Khoản 4, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi tại điểm g, khoản 34, Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Phạt tiền từ 4 – 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h (Điểm a, Khoản 7, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Ngoài ra, người điều khiển xe vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng (Điểm c, Khoản 10, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Theo CHÂU THƯ (VTC News)