Chi tiết mức thu phí sử dụng đường bộ từ 1-10-2021

01/10/2021 - 08:00

Từ 1-10-2021, mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh là 130.000 đ/tháng; xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ 390.000 đ/tháng…

A A

Theo Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12-8-2021 của Bộ Tài chính, từ 1-10-2021, mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh là 130.000 đ/tháng xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ 390.000 đ/tháng…

Theo TTXVN