Chính phủ đề xuất gói miễn giảm thuế hơn 21.300 tỷ đồng

21/09/2021 - 04:15

 - Ngày 16-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân chịu tác động của dịch bệnh COVID-19. Theo tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày, gói miễn, giảm thuế này có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 21.300 tỷ đồng.

A A

Theo dự thảo nghị quyết, Chính phủ đề nghị giảm 30% thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ ngày 1-10-2021 đến hết 31-12-2021 với DN sản xuất - kinh doanh (SXKD). Lĩnh vực được giảm thuế này, gồm: vận tải, dịch vụ lưu trú, ăn uống; hoạt động xuất bản (trừ xuất bản theo hình thức trực tuyến); điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; các đại lý du lịch; sáng tác, nghệ thuật và giải trí; thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; thể thao, vui chơi và giải trí. DN nộp thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, được giảm 30% mức tỷ lệ % tính thuế GTGT với hàng hóa, dịch vụ. Số giảm thu ngân sách nhà nước khi áp dụng chính sách này khoảng 5.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, giảm 30% thuế GTGT thì đối tượng được thụ hưởng trực tiếp chính sách này là người mua hàng hóa, dịch vụ (do mức giảm 30% thuế suất thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của người bán, qua đó giảm số tiền mà người mua phải thanh toán). Việc giảm thuế này gián tiếp hỗ trợ cho hoạt động SXKD của DN, khuyến khích bán hàng hiệu quả hơn.

Cùng với đó, Chính phủ đề nghị thuế thu nhập DN phải nộp năm 2021 giảm 30% với trường hợp tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và tổng doanh thu năm 2021 giảm so năm 2020. Trường hợp DN mới thành lập, hoặc chuyển đổi loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu (sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản...) thì không áp dụng tiêu chí tổng doanh thu năm 2021 giảm so năm 2020 trong kỳ tính thuế năm 2021.

Đề xuất nêu trên thực chất là việc kéo dài chính sách đã áp dụng của năm 2020 theo Nghị quyết 116/2020. Song, tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ đề xuất bổ sung thêm điều kiện tổng doanh thu năm 2021 giảm so tổng doanh thu năm 2020 để đảm bảo đối tượng được giảm thuế thực sự bị khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Dự kiến, số giảm thu ngân sách nhà nước theo đề xuất này khoảng 2.200 tỷ đồng.

Sẽ hỗ trợ miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp. Ảnh: THANH HÙNG

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động SXKD của các tháng trong quý III, IV-2021. Nội dung này, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội về tăng thêm mức hỗ trợ để đảm bảo việc thực hiện hỗ trợ bao quát đến đối tượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn mà không chỉ phân biệt trong hay ngoài vùng dịch hay khu vực giãn cách xã hội. Dự kiến, số giảm thu ngân sách nhà nước theo phương án này khoảng 8.800 tỷ đồng.

Chính phủ đề xuất miễn tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với DN, tổ chức (gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp. Nội dung đề xuất này về thực chất cũng tương tự với việc gia hạn thời hạn nộp thuế còn nợ của DN, tổ chức trong năm 2020, 2021. Số tiền chậm nộp của DN, tổ chức bị thua lỗ, khó có khả năng nộp ngân sách nên có tác động giảm gánh nặng nợ để họ yên tâm và sớm hồi phục hoạt động SXKD. Dự kiến, số giảm thu ngân sách nhà nước theo phương án này khoảng 5.300 tỷ đồng.

Với những đề xuất nêu trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 21.300 tỷ đồng. Tính các giải pháp hỗ trợ, miễn giảm thuế, phí, tiền thuê đất... năm 2021 ước khoảng 140.000 tỷ đồng. Trên cơ sở xem xét cụ thể các vấn đề được nêu trong Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ DN, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Đồng thời, Ủy ban Tài chính - Ngân sách sẽ cùng các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo nghị quyết, gửi các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trước ngày 1-10-2021.

“Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến và tác động của dịch COVID-19 đến tình hình SXKD của DN, người dân và khả năng cân đối thu ngân sách nhà nước. Trường hợp có biến động lớn, Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước” - ông Hồ Đức Phớc nêu.

K.N

 

tin-nong

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới