Chính phủ trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực trước 6 tháng

17/05/2024 - 14:31

Chính phủ giao Bộ trưởng Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025.

Ngày 17/5, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72 thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024 như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luật Đất đai số 31/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025 như trong luật đã quy định. 

Đề xuất Luật Đất đai số 31/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc Luật đất đai có hiệu lực trước 6 tháng để sớm đi vào cuộc sống.

"Bên cạnh đó, hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai. Đồng thời, qua đó tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, ổn định về xã hội, lợi ích thiết thực cho Nhân dân", theo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại Nghị quyết số 72, Chính phủ giao Bộ trưởng Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024.

Bộ trưởng Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (tháng 5/2024) theo quy trình xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Theo ANH VĂN  (Chính phủ)