Chợ Mới đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính

12/11/2020 - 06:32

 - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) ở huyện Chợ Mới (An Giang) được sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, điều hành ngày càng nhiều hơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về CCHC được nâng lên; sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính từng bước cải thiện.

A A

Năm 2015, chỉ số CCHC của huyện đạt 90,09 điểm (xếp hạng 6/11) huyện, thị xã, thành phố; năm 2016, đạt 85,82 điểm (xếp hạng 10/11); năm 2017, đạt 86,85 điểm (xếp hạng 4/11); năm 2018, đạt 90,10 điểm (xếp hạng 6/11) và năm 2019, đạt 89,95 điểm (xếp hạng 3/11). Từ 2015 - 2019, điểm số bình quân CCHC của huyện đạt 88,56 điểm, đạt thứ hạng bình quân là 5,8/11 địa phương trong tỉnh; còn tính theo nhóm điều hành thì huyện Chợ Mới dao động qua lại giữa “Nhóm điều hành tốt” và “Nhóm điều hành rất tốt” qua từng năm.

Tuy nhiên, công tác CCHC vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là một số đơn vị, địa phương thiếu sự tập trung lãnh đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện CCHC. Công tác phối hợp giữa các ngành trong thực hiện nhiệm vụ CCHC ở một số lĩnh vực chưa đồng bộ, kịp thời; sáng kiến trong CCHC chưa nhiều; tuyên truyền CCHC chưa mạnh mẽ; ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị cơ sở vật chất phục vụ CCHC còn hạn chế; thủ tục hành chính (TTHC) còn rườm rà ở một số lĩnh vực.

Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Huyện ủy Chợ Mới xem CCHC là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phải thực hiện thường xuyên, liên tục với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác CCHC ở đơn vị, địa phương mình. Chợ Mới đặt mục tiêu phấn đấu chỉ số CCHC cấp huyện đạt tốp đầu (hạng 3 trở lên) so với các địa phương trong tỉnh và thuộc “Nhóm điều hành tốt” trở lên. Phấn đấu chỉ số CCHC các xã đạt “Nhóm điều hành tốt” trở lên.

Để thực hiện đạt mục tiêu, Đảng bộ huyện đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung chỉ đạo, điều hành CCHC. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở các ngành, các cấp qua các nghị quyết chuyên đề, văn bản chỉ đạo thực hiện CCHC. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo về công tác CCHC. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của người dân, DN.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiên, thực hiện tốt văn hóa công sở, đạo đức công vụ, những mô hình tốt, sáng kiến hay trong CCHC. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong đó tăng cường tuyên truyền về kiểm soát TTHC, chú trọng ý kiến đóng góp, kiến nghị của người dân, DN về quy định TTHC.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang, Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai kịp thời và thực hiện đầy đủ các TTHC theo thẩm quyền; công khai địa chỉ đường dây nóng; những phản ánh, khiếu nại của tổ chức, cá nhân về TTHC phải được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng theo quy định. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phối hợp tốt ngành bưu điện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cùng với xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường quản lý và nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức cấp huyện, xã. Tiếp tục nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện CCHC.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hẹn và trước hẹn đạt 100%; tối thiểu 80% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 3, 4; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC đạt từ 50% trở lên; 100% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hơn 90% người dân hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 50% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 40% thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến.

Chú trọng tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp hay trong CCHC để phổ biến, nhân rộng kịp thời. Kết hợp CCHC với nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, góp phần cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, thúc đẩy kinh tế phát triển. Chú trọng vai trò tiên phong, năng động của lãnh đạo huyện trong giải quyết những vấn đề của DN và khắc phục tối đa những chi phí không chính thức của DN, nhà đầu tư. Thực hiện đồng bộ giữa CCHC với nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, chú trọng sự công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tham nhũng khu vực công và sự tham gia của người dân ở cơ sở.

HẠNH CHÂU