Chợ Mới Hội nghị hiệp thương lần II thỏa thuận lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện

17/03/2021 - 17:51

 - Ngày 17-3, UBMTTQVN huyện Chợ Mới (An Giang) tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ II để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

A A

Các đại biểu biểu quyết đồng ý tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất biểu quyết số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) được bầu là 35 đại biểu. Số đại biểu ứng cử tối thiểu là 58 đại biểu, số lượng sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là 70 đại biểu.

Đến nay, các tổ chức, đơn vị ở huyện đã hoàn thành quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử với tổng số 70 người. Trong đó, đảng viên 62 người (đạt tỷ lệ 88,6%), ngoài Đảng 8 người (đạt tỷ lệ 1,4%), nữ 26 người (đạt tỷ lệ 37%), trẻ dưới 40 tuổi 21 người (đạt tỷ lệ 30%), đại biểu tái cử 15 người (đạt tỷ lệ 21,4%); trình độ phổ thông 12/12: 69 người (đạt tỷ lệ 98,5%), 9/12: 1 người (đạt tỷ lệ 1,4 %); trình độ chuyên môn: thạc sĩ 6 người (đạt tỷ lệ 8,6%), đại học (và tương đương) 51 người (đạt tỷ lệ 72,9%), trung cấp 3 người (đạt tỷ lệ 4,3%); trình độ chính trị: cao cấp 37 người, trung cấp 17 người, sơ cấp 6 người.

Sau khi nghe thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) rút gọn gồm 70 đại biểu, để tiến hành các bước tiếp theo theo quy định.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU