Chợ Mới tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xử lý tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội

23/10/2020 - 16:03

 - Ngày 23-10, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới (An Giang) tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý các loại tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội”.

A A

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện Chợ Mới đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Phạm pháp hình sự được kiềm chế giảm 49,6% (62/123 vụ), phát hiện 42 vụ, 48 đối tượng cho vay nặng lãi, đã khởi tố hình sự 1 vụ 2 đối tượng; triệt xóa 4 băng nhóm tội phạm; quản lý 650 người nghiện ma túy; bắt 228 vụ 62 đối tượng phạm tội kinh tế, môi trường; bắt 875 vụ tệ nạn xã hội liên quan 3.849 đối tượng...

Dịp này, UBND huyện Chợ Mới tặng giấy khen 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 02; Công an huyện Chợ Mới tặng giấy khen 8 tập thể, cá nhân.

HẠNH CHÂU