Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh An Giang

14/05/2021 - 10:21

 - Hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thực hiện theo quy định của pháp luật, Báo An Giang trân trọng đăng tải nội dung chủ yếu trong chương trình hành động của 15 người ứng cử ĐBQH khóa XV tại tỉnh An Giang về những cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH.

A A

ĐƠN VỊ SỐ 1 (TP. Long Xuyên, huyện Thoại Sơn, Châu Thành)

1- Bà Nguyễn Thị Phương Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang

Nhận thức sâu sắc yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ của ĐBQH, trong điều kiện, khả năng và cương vị công tác của mình, nếu được nhân dân, cử tri tín nhiệm tôi tâm nguyện sẽ phấn đấu hết sức mình để làm tốt nhiệm vụ:

(1) Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, sâu sát với cơ sở, tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề mà cử tri đang quan tâm, như: chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn mới; dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; chính sách hỗ trợ hộ nghèo, chính sách về y tế, giáo dục, người có công, đến đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ cơ sở… Đồng thời, tích cực thảo luận, tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp về những nội dung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, nhất là những nội dung liên quan đến tỉnh An Giang và địa bàn ứng cử.

(2) Không ngừng trau dồi năng lực thực tiễn, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh người đại biểu dân cử, chủ động trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ, linh hoạt sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ người ĐBQH; thu thập thông tin, ý kiến của cử tri, phân tích thông tin và phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết; tích cực nghiên cứu, đóng góp giúp cho việc xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật sát và phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

(3) Là ứng cử viên nữ, với vai trò Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tôi luôn tâm huyết, trách nhiệm và trăn trở, tìm tòi những mô hình, hoạt động, giải pháp hữu hiệu trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội cũng như trong thực hiện chức trách, vai trò của bản thân đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo, hỗ trợ cho phụ nữ qua những nội dung cụ thể. Điển hình như: hỗ trợ phụ nữ vấn đề lao động, việc làm, khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; chăm lo sức khoẻ và sinh sản; các vấn đề liên quan đến thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới; vấn đề hôn nhân, gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em; tích cực nghiên cứu và đề xuất các chính sách liên quan chế độ thai sản cho phụ nữ nông thôn, phụ nữ lao động trong khu vực phi chính thức, chính sách hỗ trợ cho lao động nữ, cán bộ nữ… Về kinh tế, tôi sẽ kiến nghị đến Quốc hội quan tâm đầu tư về hạ tầng cơ sở tạo điều kiện phát triển kinh tế các vùng, miền. Đặc biệt, tôi sẽ kiến nghị tăng cường các giải pháp và chính sách hiện hữu để bình ổn giá cả hàng hóa.

2- Ông Lê Xuân Quế, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Tập đoàn Sao Mai

Nhiệm kỳ 2016-2021, tôi tham gia làm đại biểu HĐND tỉnh An Giang. Được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV là vinh dự rất lớn của tôi và Tập đoàn Sao Mai. Nếu được trở thành ĐBQH, tôi xin cam kết thực hiện những việc sau:

(1) Tôi sẽ làm tròn, làm tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của một người ĐBQH, tham gia đầy đủ hoạt động của Quốc hội; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; lắng nghe, thu thập, tiếp thu và phản ánh kịp thời, trung thực những ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức hữu quan ở Trung ương và địa phương.

(2) Cùng đoàn ĐBQH tỉnh tìm ra những giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực; thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân.

(3) Trên cương vị công tác của mình và thông qua hoạt động của Quốc hội, tôi sẽ cùng các đồng chí trong Đoàn ĐBQH tỉnh tích cực, chủ động quan hệ, vận động, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương… trên cơ sở tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để An Giang triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm, các khâu đột phát trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

(4) Với tư cách là đại biểu đại diện cho khu vực doanh nghiệp, tôi sẽ cố gắng làm cầu nối giữa khu vực doanh nghiệp với người dân; kết nối các doanh nghiệp trong tỉnh với doanh nghiệp trong và ngoài nước để thúc đẩy các doanh nghiệp đồng hành cùng người dân, nhằm giải quyết được nhiều việc làm hơn cho người lao động, nâng cao thu nhập; cố gắng hỗ trợ các địa phương, người dân, nhất là địa phương còn khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo.

(5) Với tư cách là lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai, tôi sẽ ưu tiên nguồn vốn của tập đoàn để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên giải quyết việc làm cho người lao động và tích cực hơn nữa trong các hoạt động xã hội - từ thiện tại An Giang.

Để tăng tính phản biện xã hội, tăng hiệu quả hoạt động của Quốc hội, xu hướng hiện nay là tăng số lượng đại biểu chuyên trách và đại biểu nằm ngoài hệ thống chính quyền. Hơn nữa, nhà nước ta đã xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Tiếng nói của doanh nhân là tiếng nói phản ánh chân thực đời sống xã hội, đang được sự quan tâm của Đảng và nhà nước. Ngoài ra, do nhiệm vụ của Tập đoàn Sao Mai phân công, tôi thường xuyên tham gia hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh tại nhiều địa phương trên cả nước. Với những trải nghiệm thực tiễn phong phú của quá trình áp dụng pháp luật vào cuộc sống đời thường, được tiếp xúc với nhiều tầng lớp nhân dân, nên đây là những thông tin rất hữu ích để tôi sẽ phản ánh và đóng góp cho các nhà lập pháp, hành pháp ở các diễn đàn và nghị trường Quốc hội trong việc hoạch định và thực thi chính sách.

3- Ông Trình Lam Sinh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ tập trung vào 4 nội dung trọng tâm:

(1) Giữ mối liên hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân tỉnh nhà thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các cuộc đi nghiên cứu, khảo sát, thông qua công việc và trong cuộc sống để lắng nghe, tìm hiểu, phản ánh đầy đủ, trung thực và có trách nhiệm với Đảng, nhà nước những nguyện vọng, trăn trở, bức xúc và sáng kiến của cử tri, giúp cho việc xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của nhân dân. Thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tình hình, thu thập thông tin về sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh, nhất là ở đơn vị bầu cử, làm cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, giữa Trung ương và địa phương để thúc đẩy giải quyết những vấn đề của nhân dân và địa phương.

(2) Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, các cuộc giám sát của Đoàn ĐBQH và các cơ quan của Quốc hội. Tích cực nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến dự thảo các dự án luật trình Quốc hội thông qua, góp phần vào thực hiện các chức năng của Quốc hội với chất lượng tốt, để chính sách, pháp luật phù hợp và sát với thực tế, phản ánh đúng, đầy đủ nguyện vọng, ý chí của cử tri và nhân dân. Ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao nhận thức chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý để làm tốt nhiệm vụ của người cán bộ, người đại biểu nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri và đồng bào trong tỉnh.

(3) Phối hợp các cơ quan của tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà, nhất là cải thiện môi trường sản xuất - kinh doanh để thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân. Nghiên cứu đề xuất với Quốc hội các cơ chế, chính sách, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra; kết nối các mối quan hệ các cơ quan Trung ương để thực hiện có hiệu quả 3 đột phá của tỉnh: đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

(4) Với trách nhiệm là cán bộ công tác trong ngành tuyên giáo, tôi dành sự quan tâm tới việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc để bảo vệ những điều tốt, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lan tỏa những tấm gương người tốt để góp phần phát triển tinh thần vì cộng đồng, vì xã hội, lá lành đùm lá rách, một truyền thống tốt đẹp và nhân văn của dân tộc ta. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực và quyết tâm cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

4- Ông Nguyễn Văn Thạnh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

Được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri. Nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn tôi làm ĐBQH, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động, như sau:

(1) Gắn bó sâu sát và thường xuyên với cử tri. Qua đó hiểu đúng và phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với các cơ quan nhà nước, các tổ chức hữu quan; đồng thời phổ biến và vận động nhân dân thực hiện đúng Hiến pháp và pháp luật.

(2) Nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội về chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa của Quốc hội, trong đó lưu tâm đến những luật còn thiếu, tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung những đạo luật còn chồng chéo, không phù hợp nhằm tạo dựng môi trường pháp luật hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động thuộc các lĩnh vực trong đời sống xã hội, như: phát triển kinh tế, phục vụ hội nhập văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, bảo hiểm... Nghiên cứu đề xuất Quốc hội xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông cho vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh An Giang riêng nhằm phát triển tổng thể, mang tính hữu cơ, liên kết chặt chẽ giữa các địa phương thành một thể thống nhất.

(3) Tích cực tham gia xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hoạt động tư pháp có trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

(4) Với cương vị Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo viện thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tôi xin trân trọng cám ơn những tình cảm quý báu mà cử tri, nhân dân dành cho tôi, đã góp ý, động viên, chia sẻ, giúp đỡ tôi trong thời gian vừa qua. Rất mong nhận được sự tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ và giám sát của cử tri để tôi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao.

5- Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang

(1) Tôi sẽ kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là các quyết sách cho sự phát triển của vùng ĐBSCL, trong đó có An Giang. Với vai trò mới, tôi sẽ tham gia đề xuất, kiến nghị những chính sách đảm bảo sự phát triển của vùng theo kịp sự phát triển chung của đất nước.

(2) Tôi sẽ trực tiếp cùng các bộ, ban, ngành Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ về lĩnh vực văn hóa - xã hội, là lĩnh vực tôi được ủy nhiệm thực hiện. Tôi quan tâm vấn đề về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, các đối tượng khó khăn ở các địa bàn, trong đó có địa bàn An Giang. Quan tâm đến người già, đến trẻ em, đến phụ nữ, các đối tượng khó khăn ở cơ sở, kể cả chính sách cho cán bộ ở cơ sở, chính sách cho người có công - điều mà trước nay Đảng và nhà nước ta đã chăm lo, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của các đối tượng, cũng như chưa tương xứng với sự phát triển của đất nước. Tôi sẽ quan tâm nhiều hơn, đề xuất các chính sách ngày càng sát với thực tiễn, với mong muốn của cử tri và nhân dân.

(3) Tôi sẽ tham gia để hoàn thiện luật pháp, chính sách về thi đua khen thưởng; đổi mới công tác thi đua khen thưởng để công tác này đi vào thực tế, thực chất và là động lực tinh thần quan trọng cho sự phát triển của đất nước, địa phương trong giai đoạn hiện nay.

(4) Tôi sẽ tham gia vào lĩnh vực đối ngoại, theo sự phân công của Đảng và nhà nước, sẽ góp phần cùng với Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, với vai trò Phó Chủ tịch nước để thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại đúng đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước. Đó là thiết lập môi trường hòa bình, độc lập, cùng phát triển và góp phần nâng cao vị thế về đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế.

(5) Với vai trò ĐBQH của tỉnh An Giang, tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình. Là người con của quê hương An Giang, dù công tác ở đâu, tôi cũng sẽ gắn bó với quê hương, nỗ lực hết mình để thực hiện nhiệm vụ là đại biểu của An Giang, là người con quê hương An Giang. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH An Giang đã thực hiện một số nhiệm vụ khá quan trọng, góp phần cho sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cấp đô thị, kinh tế nông nghiệp... Quan trọng nhất, chúng tôi đã kết nối vừa đầu tư công, vừa đầu tư xã hội, thu hút đầu tư vào địa bàn của chúng ta, để hoàn thiện hạ tầng giao thông và các hạ tầng thiết yếu khác cho sự phát triển, thu hút một số dự án của các nhà đầu tư lớn. Với vai trò ĐBQH, tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng tỉnh kết nối, tạo điều kiện để các cơ quan, ban, ngành của Trung ương và địa phương gặp gỡ nhiều hơn, kết nối các nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu, giúp cho An Giang nhiều hơn trong quá trình phát triển sắp tới. Ngoài ra, tôi sẽ tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp và củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh.

ĐƠN VỊ SỐ 2 (TX. Tân Châu, huyện Phú Tân, Chợ Mới)

1- Ông Hoàng Hữu Chiến, Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng

Là cán bộ quân đội được Trung ương phân công về ứng cử ĐBQH tại tỉnh An Giang, với nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của ĐBQH, bản thân tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nếu được bầu. Cụ thể trên một số nội dung sau:

(1) Bản thân tôi có lợi thế khi có quá trình công tác, học, bảo vệ luận án tiến sĩ và được phong phó giáo sư ngành luật, tôi sẽ nghiên cứu, cùng Đoàn ĐBQH của tỉnh tham gia ý kiến đề xuất về chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa của Quốc hội, trong đó tập trung vào những văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, chưa phù hợp.

(2) Là cán bộ quân đội đang công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP), tôi thường xuyên được tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân. Tôi sẽ lắng nghe một cách chân thành, đầy đủ những ý kiến, kiến nghị, nhất là những phản ánh, đánh giá của nhân dân đối với cán bộ các cấp để thực hiện quyền giám sát và quyền chất vấn của ĐBQH. Nếu có đầy đủ cơ sở, tôi sẽ không ngần ngại thực hiện quyền chất vấn của mình đối với lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và theo dõi, đôn đốc các cơ quan trả lời hoặc giải quyết những kiến nghị của nhân dân trong thời gian luật định. Khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tôi sẽ nghiên cứu nghiêm túc và chuyển kịp thời tới các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

(3) Quan tâm lớn nhất của tôi là kiến nghị với Quốc hội quyết định những chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội cần đi đôi với giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; tạo cơ chế cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đảm bảo sự phát triển cân đối giữa các địa phương, các vùng, miền trong cả nước. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ tích cực cho các địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng phát huy nội lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, đồng thời giải quyết các vấn đề về bảo hiểm xã hội cho người lao động, bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; cho vay ưu đãi với một số ngành nghề cần khuyến khích phát triển; về chế độ chính sách đối với người có công và cán bộ cơ sở...

(4) Trên cương vị chức trách bản thân đang đảm nhiệm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội nói chung và BĐBP nói riêng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BĐBP, nhất là tham mưu, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở khu vực biên giới, đồng thời tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các chương trình, mô hình BĐBP đang thực hiện hiệu quả ở khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

2- Bà Quang Lê Hồng Chuyên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang

Sinh ra, lớn lên và trưởng thành từ thực tiễn 19 năm làm công tác đoàn thể trên quê hương Bác Tôn, tôi vinh dự và hạnh phúc khi được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang đề cử và UBMTTQVN tỉnh qua các lần hiệp thương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc sau:

(1) Với trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, bản thân tích cực đóng góp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, ra sức nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn ứng cử để có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân. Qua đó, làm cơ sở cho việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

(2) ĐBQH là đại biểu của dân nên việc đầu tiên phải nghĩ đến và hành động vì quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Theo đó, tôi sẽ luôn ghi nhận nghiêm túc ý kiến của cử tri, thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri bằng nhiều hình thức linh hoạt, định kỳ đi cơ sở và có lịch tiếp dân, đồng thời phản ánh trung thực các ý kiến đó với Quốc hội và giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị.

(3) Tham gia ý kiến với Quốc hội có quyết sách về an sinh xã hội để thanh niên được thụ hưởng về lĩnh vực nghề nghiệp và việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, khởi nghiệp cho thanh niên, về đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho trí thức trẻ phát huy trí tuệ, đóng góp sức lực phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và sự nghiệp phát triển đất nước; về chế độ, chính sách, nâng cao chất lượng đào tạo và cơ chế trợ giúp sinh viên, học sinh; quan tâm chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhất là doanh nhân trẻ có điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi; các hỗ trợ cho nhóm thanh thiếu nhi yếu thế cơ hội phát triển, có điều kiện hội nhập cộng đồng toàn diện.

(4) Từ những kiến nghị của cử tri, các tầng lớp thanh niên, tôi sẽ cùng với các tổ chức nghiên cứu, phát động thành phong trào quần chúng để kết nối nguồn lực xã hội, thực hiện các nguyện vọng chính đáng của cử tri và thanh, thiếu nhi.

(5) Là ứng cử viên nữ, với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tôi rất quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế hộ gia đình; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; chăm lo bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em như: sức khỏe sinh sản, đào tạo học tập nâng cao trình độ mọi mặt, lao động, việc làm, thu nhập cuộc sống, hạnh phúc gia đình; phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho trẻ em; các vấn đề liên quan thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật Thanh niên, Luật Trẻ em, hạn chế tình trạng xâm hại, đuối nước ở trẻ em, tình trạng bạo lực học đường…

(6) Tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội, đoàn ĐBQH, tích cực tham gia vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

3- Bà Phan Thị Diễm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang

Nếu được cô, bác, anh, chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm ĐBQH nhiệm kỳ này, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc sau:

(1) Tôi sẽ tích cực nghiên cứu, tìm hiểu tình hình trong nước và thế giới, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của ĐBQH; tiếp tục học tập, rèn luyện, đầu tư nhiều tâm huyết, thời gian, công sức, không ngừng nâng cao bản lĩnh và kiến thức chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ được Quốc hội và cử tri giao phó.

(2) Tôi sẽ thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân và cử tri theo nhiều hình thức. Nắm bắt, chia sẻ, phản ánh kịp thời những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của người dân đến với Quốc hội và các ngành chức năng. Kiến nghị các cơ quan chức năng để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Nhất là giúp cho việc xây dựng, ban hành chính sách pháp luật được sát, đúng với tình hình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tế.

(3) Tôi sẽ không ngừng phấn đấu để có thể đóng góp nhiều nhất cho hoạt động của Quốc hội. Tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và những việc liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của nhân dân. Đặc biệt, giám sát để bộ máy chính quyền thật sự trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng là chính quyền “của dân, do dân và vì dân”. Tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng nhằm nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội cho người dân.

(4) Là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm đến công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, quan tâm đến sự tiến bộ của phụ nữ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, tôi sẽ cùng với các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện xây dựng các chương trình hoạt động thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách đối với cán bộ nữ.

Được giới thiệu ứng cử ĐBQH nhiệm kỳ này là vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Cho dù có trúng cử hay không trúng cử, bản thân tôi luôn cố gắng hết sức, hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Nhưng nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm ĐBQH, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà tôi vừa nêu.

4- Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam

Nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV tôi sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp - nông dân - nông thôn, cụ thể là:

(1) Đề đạt ý kiến tại các diễn đàn, kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Tham gia và thực hiện đầy đủ, trách nhiệm của người ĐBQH trong xây dựng pháp luật, giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước và trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

(2) Nắm chắc thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những bất hợp lý trong một số chính sách về nông nghiệp, nông thôn để đề nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh hoặc có cơ chế, chính sách tăng cường hỗ trợ nông dân; đầu tư phát triển nông nghiệp nhất là về nghiên cứu phát triển giống cây trồng, vật nuôi quy hoạch và bảo vệ vùng sản xuất chủ lực; công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch. Đầu tư cho nông thôn một cách thiết thực, hiệu quả, nhất là về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường nông thôn, giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao mức sống, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiên quyết chống vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn gia súc, giống cây con. Đề xuất với Chính phủ, các cơ quan chức năng và lãnh đạo hệ thống Hội Nông dân kiên quyết đấu tranh chống nạn tín dụng đen ở nông thôn.

(3) Là người đại diện cho giai cấp nông dân và là lãnh đạo tổ chức Hội Nông dân, tôi sẽ lãnh đạo tập trung vào những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân. Làm tốt vai trò đại diện của giai cấp nông dân trong công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đất nước và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Phối hợp với các bộ, ngành thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật; thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo cho nông dân; xây dựng các mô hình chế biến tiêu thụ nông sản. Tổ chức các hội chợ, triển lãm, giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển sàn giao dịch kết nối cung cầu nông sản... Tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng gia đình nông dân văn hóa. Mở rộng chương trình đưa Internet về nông thôn để phục vụ thông tin thị trường, giá cả, vật tư hàng hóa; hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất - kinh doanh, thực hiện chính sách an sinh xã hội.

(4) Đối với tỉnh An Giang, tôi sẽ cố gắng cao nhất để nghiên cứu, tham gia với các cơ quan chức năng của tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trọng điểm cho từng nông sản chủ lực; hỗ trợ và từng bước hình thành một số doanh nghiệp nông nghiệp đầu tàu giữ vai trò dẫn dắt quá trình thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Các chủ trương, chính sách phù hợp, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh trong đó, tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm, có tính đột phá và lan tỏa, góp phần đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện của vùng ĐBSCL.

5- Bà Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu là ĐBQH, bản thân sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của cử tri và nhân dân; ra sức góp phần xây dựng địa phương, xây dựng đất nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể:

(1) Phát huy tốt vai trò người ĐBQH trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Tăng cường nghiên cứu, chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền; kiên trì theo dõi, đeo bám, giám sát việc giải quyết các yêu cầu chính đáng, những vấn đề bức xúc mà cử tri mong đợi. Từ đó, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời giải quyết, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và nhân dân. Tích cực tham gia công tác lập pháp của Quốc hội. Tăng cường lắng nghe, tham khảo các cơ quan chuyên môn và ý kiến cử tri trước khi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước với trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc và lợi ích nhân dân. Kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng và Quốc hội những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật để đảm bảo chính sách, pháp luật nhanh chóng đi vào cuộc sống và phục vụ tốt cho đời sống nhân dân.

(2) An Giang là tỉnh biên giới và là tỉnh nông nghiệp, thường xuyên phải đối mặt với những thách thức do biến đổi khí hậu. Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều “điểm nghẽn” khiến chúng ta không khỏi băn khoăn, trăn trở. Bản thân sẽ tăng cường cùng với địa phương nghiên cứu, tìm biện pháp khai thác tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Bên cạnh đó, tích cực nắm bắt, phản ánh, đề xuất Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến các lĩnh vực mà cử tri, nhân dân quan tâm, như: nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển hạ tầng giao thông, phòng, chống dịch bệnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ tài nguyên, môi trường; quản lý đất đai; chăm lo cho công tác an sinh xã hội; hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu... góp phần phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

(3) Thường xuyên nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ người đại biểu nhân dân. Là một ứng cử viên nữ, bản thân sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, gương mẫu về đạo đức, lối sống; đồng thời, tích cực nói lên tiếng nói về bình đẳng giới, quyền và lợi ích của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền  thật sự của dân, do dân và vì dân. Thường xuyên nghiên cứu đổi mới phong cách làm việc, phương thức hoạt động theo hướng: gần dân hơn, sát dân hơn, hướng về cơ sở bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực, nói đi đôi với làm; thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

ĐƠN VỊ SỐ 3 (TP. Châu Đốc, huyện Châu Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú)

1- Bà Néang Sâm Bô, Trưởng phòng Dân tộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

(1) Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, đây là điều kiện thuận lợi cho tôi được tham gia toàn diện trên các lĩnh vực của đất nước nói chung và của huyện Tri Tôn nói riêng. Tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người đại biểu nhân dân; luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Để thực hiện tốt điều này, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của nhân dân bằng nhiều hình thức: ở các cuộc họp tiếp xúc cử tri, ở những lần gặp gỡ, tiếp công dân tại huyện nhà, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến với Quốc hội. Đồng thời, nghiên cứu, lựa chọn các tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có những đề xuất, kiến nghị Quốc hội có cơ chế, chính sách và các giải pháp giải quyết hiệu quả và kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân.

(2) Tôi sẽ tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến với Quốc hội có những quyết sách ở một số nội dung trọng tâm trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, đề xuất các cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thực hiện đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; tham gia rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các cơ chế chính sách, giải pháp để hỗ trợ, định hướng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc. Tham gia công tác xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo hài hòa trong bảo tồn, phát huy và khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và của huyện Tri Tôn trong quá trình hội nhập, phát triển.

(3) Với cương vị công tác của mình, tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nơi công tác nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước, để nhân dân yên tâm lao động sản xuất - kinh doanh, tạo cho nhân dân một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

2- Ông Chau Chắc, Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

Là một thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV, bản thân luôn chấp hành nghiêm tổ chức kỷ luật, đoàn kết, tham gia đầy đủ các kỳ họp và tiếp xúc cử tri theo quy định của pháp luật. Luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri để tham gia phát biểu tại Đoàn, tổ, tại hội trường và chất vấn, góp phần tích cực vào công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu là ĐBQH khóa XV, với sự tích lũy, học tập kinh nghiệm Quốc hội nhiệm kỳ trước, tôi sẽ phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu dân cử trong thời gian tới.

(1) Không ngừng học tập, rèn luyện để thực hiện tốt tiêu chuẩn, vai trò của ĐBQH theo Luật Quốc hội quy định.

(2) Gần gũi, tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri, truyền tải, phản ánh đến Quốc hội, các cơ quan chức năng; theo dõi đôn đốc, giám sát tiến độ giải quyết của các cơ quan chức năng và báo cáo với bà con cử tri trong các kỳ tiếp xúc theo quy định của pháp luật.

(3) Với thực trạng được mùa, mất giá của các sản phẩm nông nghiệp, bản thân tiếp tục đeo bám, phản ánh, đề xuất Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng có giải pháp ổn định giá lúa, gạo, cá, hoa màu... có lợi cho nông dân; chống đầu cơ, tăng giá, giả mạo vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, luôn quan tâm vấn đề an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe của người dân.

(4) Tham gia với Đoàn ĐBQH tỉnh tích cực đề xuất về hạ tầng cơ sở giao thông trong vùng, nhất là trên địa bàn tỉnh An Giang, như tuyến đường cao tốc Sóc Trăng - Cần Thơ - Châu Đốc... và vấn đề phòng, chống biến đổi khí hậu, sạt lở, thủy lợi vùng cao.

(5) Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản luật liên quan đến quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang, chính sách người có công, chính sách quân đội, công an, dân quân tự vệ và hậu phương của họ, chính sách cán bộ ở cơ sở, chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người già, nghèo, trẻ em, người yếu thế. Tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

(6) Tích cực cùng với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giám sát thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, nhà nước.

3- Ông Đôn Tuấn Phong, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Năm 2016, tôi được cử tri tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh An Giang bầu là ĐBQH khóa XIV. Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, với sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của cử tri, với sự nỗ lực không mệt mỏi của cá nhân, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐBQH tham gia tích cực và có trách nhiệm trong việc thực hiện 3 chức năng là lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thực hiện nghiêm túc lời hứa với cử tri, giữ mối liên hệ chặt chẽ và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; quan tâm tới các gia đình chính sách và vận động an sinh xã hội.

 Năm nay, tôi rất vinh dự được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và được Hội đồng Bầu cử quốc gia phân bổ, tiếp tục ứng cử tại quê hương An Giang. Nếu được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ và bầu là ĐBQH khóa XV, tôi nguyện:

(1) Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

(2) Tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội, thực hiện trách nhiệm trong lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tham gia triển khai các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, góp phần mở rộng, làm sâu sắc quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

(3) Không ngừng học hỏi, nghiên cứu, rèn luyện bản thân, tiếp tục nâng cao trình độ, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân và địa phương tại diễn đàn Quốc hội và với các cơ quan chức năng có liên quan; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực.

(4) Với quê hương An Giang, tôi sẽ tiếp tục làm hết sức mình, cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thể và nhân dân đề xuất các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tích cực quảng bá An Giang tới bạn bè quốc tế; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài về nghiên cứu đầu tư, kinh doanh, tạo việc làm tại địa phương, ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng quan trọng, thiết thực với nhân dân địa phương; tích cực vận động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội ở địa phương, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển nông thôn, nước sạch và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chú trọng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, các hộ nghèo, người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em. Ghi nhớ lời Bác Hồ dạy: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, tôi tâm nguyện sẽ làm hết sức mình, ở bất cứ cương vị nào cũng rèn luyện bản thân, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

4- Ông Phan Huỳnh Sơn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021

Với một nhiệm kỳ là ĐBQH khóa XIV, tôi đã nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, bản thân đã cùng Đoàn ĐBQH tỉnh kế thừa và phát huy thành tựu, kinh nghiệm của Đoàn ĐBQH tỉnh các khóa trước, tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật phù hợp với đặc điểm từng giai đoạn của địa phương, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chấp hành kỷ luật nghiêm túc, tích cực tham gia ý kiến phát biểu tại hội trường, thảo luận tổ, và tranh luận, đã đóng góp, tham gia quyết định công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại các kỳ họp Quốc hội. Đồng thời, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn phát huy tinh thần chủ động, kịp thời phản ánh với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của đồng bào, cử tri An Giang và được chấp thuận cho triển khai nhiều chủ trương lớn. Đoàn ĐBQH đã vận động an sinh xã hội cho tỉnh nhà trên 75 tỷ đồng, xây dựng hàng ngàn căn nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, xây trường và phòng học, mua xe cứu thương, xây cầu, trao hàng ngàn phần quà dịp lễ, Tết.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm tôi và tạo cơ hội được tiếp tục tái cử làm ĐBQH khóa XV, đó là niềm vinh dự, song cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao để kế thừa, phát huy hơn nữa các thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tôi cam kết:

(1) Luôn trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

(2) Thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu chấp hành pháp luật. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ ĐBQH.

(3) Nghiên cứu đề xuất, cùng Quốc hội thể chế hóa và giám sát vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo; phát triển nguồn nhân lực. Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. Phát triển văn hóa, xây dựng con người. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

5- Ông Trần Phú Thái, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Phát điện 2

(1) Tôi sẽ thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân. Tích cực tham gia ý kiến xây dựng luật, tập trung vào một số lĩnh vực bức xúc nảy sinh trong cuộc sống đang được cử tri quan tâm. Chú trọng củng cố về quốc phòng - an ninh của An Giang nói riêng và khu vực Tây Nam Bộ nói chung. Thực hiện tốt chức năng giám sát, cùng với các ĐBQH, UBMTTQVN tỉnh An Giang phối hợp với UBND và các ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất tiếp tục ban hành những chính sách và cơ chế đặc thù nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của tỉnh An Giang nói chung và của các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 3 nói riêng.

(2) Kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm, tăng cường đầu tư, góp phần cùng với các doanh nghiệp hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh xây dựng lưới điện tỉnh An Giang hiện đại. Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao Tổng Công ty Điện lực miền Nam xây dựng và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đầu tư lưới điện trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 - 2025, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.291 tỷ đồng. Cam kết không để xảy ra tình trạng thiếu điện, trong những trường hợp có sự cố cục bộ sẽ tổ chức khắc phục ngay và thông tin đầy đủ đến người dân. Cam kết tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 đạt 112/119 xã trên địa bàn tỉnh.

Đối với địa bàn đơn vị bầu cử số 3, trong 5 năm tới sẽ đầu tư cho lưới điện trên địa bàn là 951,767 tỷ đồng, trong đó đầu tư cải tạo và nâng cấp lưới điện, trạm biến áp 110 kV; đầu tư cải tạo lưới điện, trạm biến áp 22 kV; đầu tư cung cấp điện an toàn cho các khu, cụm công nghiệp, đảm bảo nguồn cung cấp điện cho nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế trang trại và người dân; hiện đại hóa toàn bộ hệ thống dịch vụ cung cấp điện, phấn đấu thay thế 100% công-tơ cơ bằng công-tơ điện tử để đảm bảo minh bạch, chính xác và tiện lợi cho người dân giám sát việc cung cấp điện.

(3) Để đáp ứng hơn nữa nguyện vọng của cử tri, nếu được bầu làm ĐBQH, tôi sẽ cùng các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp cùng các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh An Giang nghiên cứu đổi mới, nhất là năng cao chất lượng các hình thức tiếp xúc cử tri theo hướng gần dân; xây dựng cơ chế phối hợp xử lý thông tin theo hướng nhanh gọn, hiệu quả để có thể tiếp cận và xử lý được nhiều nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất các thông tin phản ánh cũng như đơn thư khiếu nại của cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội và các cấp chính quyền, xứng đáng với sự tín nhiệm gửi gắm của cử tri tỉnh An Giang. Đồng thời, tôi sẽ tích cực hoạt động và phát triển các mối quan hệ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp ở Trung ương và Đoàn ĐBQH các tỉnh bạn, từ đó tranh thủ sự ủng hộ đối với sự phát triển chung của tỉnh An Giang.

P.V