Có nên hạn chế cho học sinh, sinh viên sử dụng “hỏi Chat GPT” không ông giáo?

11/05/2024 - 09:14

 - Công nghệ hiện đại là một trong những thành quả rất quý giá của nhân loại, giúp cho đời sống chúng ta thay đổi theo hướng thuận lợi hơn ở nhiều mặt. Do đó, chúng ta không nên hạn chế hay cấm học sinh, sinh viên dùng công nghệ phụ vụ cho chuyện học…