Công an An Giang đánh giá tình hình hình, kết quả 2 dự án và Đề án 06

27/05/2022 - 12:19

 - Sáng 27/5, Công an An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến công an toàn tỉnh đánh giá tình hình, kết quả thực hiện 2 dự án: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (gọi tắt là 2 dự án) và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. (gọi tắt là Đề án 06).

A A

Thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, lực lượng công an trong tỉnh An Giang đã triển khai 8/25 dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4. Tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cư trú qua Cổng Dịch vụ công 14 hồ sơ (đăng ký mới 11 hồ sơ, trả lại để bổ sung giấy tờ  2 hồ sơ, đã xử lý và trả kết quả 1 hồ sơ). Riêng 2 dự án, tổng dữ liệu dân cư hiện có trên hệ thống, được đồng bộ gần 2,8 triệu dữ liệu, đạt tỷ lệ 99.99%. Trong đó có 4 dữ liệu dân cư đã được làm sạch 100%, còn lại đạt từ 55% trở lên.

Thời gian tới, công an các địa phương trong tỉnh An Giang sẽ tiếp tục duy trì công tác làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” và bền vững, lâu dài. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đối với các nhóm công dân trên địa bàn tỉnh; khẩn trương mời dân khắc phục, thu nhận lại hồ sơ cấp căn cước công dân đối với các hồ sơ sai lệch dữ liệu dân cư không được cấp (hoàn thành trước ngày 6/6/2022).

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp căn cước công dân và thu thập, cập nhật thông tin dân cư, làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh...

KHÁNH HƯNG