Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 8 ngành lọt vào tốp 500 thế giới

12/04/2024 - 19:21

Ngày 12/4, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết quả xếp hạng theo ngành đào tạo năm 2024 vừa được tổ chức QS công bố, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 11 ngành đào tạo được xếp hạng, trong đó có 8 ngành lọt vào tốp 500 thế giới.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả xếp hạng theo ngành đào tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm nay ghi nhận bước tiến đáng kể. Nếu năm 2021 chỉ có 1 ngành được xếp hạng thì đến năm 2024 có đến 11 ngành.

8 ngành được xếp vào tốp 500 thế giới gồm: ngành Kỹ thuật Điện và Điện tử đạt tốp 351-400, ngành Toán tốp 351-400, ngành Kỹ thuật Hóa học tốp 401-430, ngành Khoa học môi trường tốp 451-500, ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin tốp 451-500, Nông lâm tốp 401-450, Kinh tế học và Kinh tế lượng tốp 451-500.

Đặc biệt, ngành Kỹ thuật Dầu khí tiếp tục duy trì thứ hạng tốp 51-100 thế giới.

3 ngành còn lại là Kinh doanh và Khoa học quản lý đạt tốp 501-550, ngành Hoá học tốp 601-650, Vật lý và Không gian tốp 601-640.

Năm nay, QS đã thực hiện xếp hạng 55 ngành học thuộc 5 lĩnh vực của gần 1.600 cơ sở giáo dục đại học đến từ 96 quốc gia trên thế giới.

Theo CAO TÂN