Đảng viên tiêu biểu làng Chăm

02/10/2019 - 07:42

 - Anh Du Số, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Đa Phước (An Phú), luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào. Đồng thời, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm tích cực thi đua yêu nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

A A

Đảng viên tiêu biểu làng Chăm

Du Số (người đứng thứ 2, hàng đầu, từ bên phải) tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên huyện An Phú

Về làng Chăm Đa Phước, hỏi anh Du Số hầu như ai cũng biết. Bởi anh không chỉ là thanh niên tiêu biểu của đồng bào DTTS Chăm, mà còn là một đảng viên gương mẫu của địa phương. Anh Du Số luôn tích cực tuyên truyền trong nhân dân, nhất là đồng bào DTTS Chăm về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở... “Thường xuyên phối hợp cùng Ban Quản trị Thánh đường vận động bà con thực hiện vệ sinh môi trường, treo cờ nhân các ngày lễ trong năm, thay lá cờ cũ đã phai màu. Đồng thời, vận động tiền hỗ trợ mua xe chuyển bệnh miễn phí và giúp đỡ các hộ khó khăn khám, điều trị bệnh đột xuất” - anh Du Số chia sẻ.

Với vai trò là Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Đa Phước, anh Du Số thường xuyên hỗ trợ bộ phận “Một cửa” thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là các giấy tờ liên quan đến đồng bào dân tộc. Ở lĩnh vực giáo dục, tham gia cùng nhà trường vận động các em đồng bào dân tộc đến trường đúng độ tuổi, vận động tiền và hiện vật hỗ trợ trẻ em nghèo có điều kiện đi học. Đặc biệt, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền bà con về chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương, góp phần cùng xã hoàn thành xây dựng xã văn hóa NTM và xây dựng xã NTM nâng cao. Hàng năm, phối hợp các cấp, ngành tổ chức từ 1 - 3 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội, mua bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới; pháp luật an toàn giao thông; phòng, chống HIV/AIDS, bảo hiểm y tế... giúp đồng bào nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các chính sách, pháp luật.  

Do tập tục của đồng bào DTTS Chăm, người phụ nữ bị hạn chế bởi rất nhiều quy định. Cũng chính vì thế mà các cô gái Chăm ít tham gia vào các chương trình văn nghệ, do cha mẹ không cho tham gia các hoạt động biểu diễn trên sân khấu. Vậy là Du Số phải đến từng hộ gia đình xin phép để cho các thanh, thiếu niên tham gia giao lưu học hỏi, sinh hoạt văn thể mỹ. Nhờ có uy tín trong đồng bào dân tộc nên việc vận động thanh, thiếu niên được thuận lợi và cha mẹ các em cũng đồng thuận. Nhờ vậy, nhiều thanh, thiếu niên là người DTTS Chăm được biểu diễn trên các sân khấu, tích cực tham gia các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục-thể thao. Đặc biệt, tại Liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào DTTS Chăm tổ chức tại An Giang, có gần 100 diễn viên quần chúng là đồng bào DTTS Chăm của xã Đa Phước tham gia. Đội văn nghệ đồng bào DTTS Chăm còn tham gia biểu diễn tại thủ đô Hà Nội 2 đợt với 45 người tham gia, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

“Niềm vui lớn nhất của mình chính là góp phần làm chuyển biến nhận thức của đồng bào DTTS Chăm, thay đổi các tập tục lạc hậu, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, tham gia bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường, sinh hoạt văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao; tập hợp được nhiều thanh, thiếu niên tham gia các phong trào của xã, huyện, tỉnh tổ chức. Đặc biệt, việc tuyên truyền về nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được bà con tích cực học tập và làm theo” - anh Du Số cho biết.

“Anh Du Số là đảng viên trẻ tiêu biểu của xã, luôn gương mẫu, nhiệt tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có uy tín trong cộng đồng DTTS Chăm nên rất thuận lợi trong các hoạt động tuyên truyền, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, nhất là công tác phát triển đảng viên trong đồng bào DTTS Chăm và thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc ở địa phương” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đa Phước Nguyễn Văn Dũng đánh giá.

HỮU HUYNH