Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025)

24/09/2020 - 17:00

 - Chiều 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tiếp tục làm việc, với nội dung về công tác nhân sự.

A A

Tại đại hội, sau khi nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025), do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X chuẩn bị, các đại biểu đã thảo luận tại tổ phương án nhân sự, thực hiện quy trình ứng cử, đề cử…

Đại biểu dự đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách giới thiệu 55 đồng chí để bầu 48 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Kết quả, những đồng chí sau đây đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) (theo thứ tự A,B,C…).

Nhóm Phóng viên