Đồng chí Cao Quang Liêm tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Tri Tôn nhiệm kỳ 2020-2025

07/08/2020 - 11:30

 - Sáng 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bế mạc. Đại hội đã công bố danh sách 41 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn khóa mới; danh sách 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2020-2025

Bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng tặng cờ thi đua của Tỉnh ủy cho các Chi, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền

Bí thư Huyện ủy Tri Tôn Cao Quang Liêm tặng quà cho các đồng chí không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu đồng chí Cao Quang Liêm tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phan Văn Sương và Nguyễn Thị Phương Lan giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Tri Tôn (nhiệm kỳ 2020-2025). Có 7 đồng chí bầu vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tri Tôn khóa mới; đồng chí Nguyễn Văn Sấm được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XII.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, thống nhất 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: huy động mọi nguồn lực đầu tư, trong đó coi trọng sự đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang, nâng cấp và phát triển đô thị; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý, kinh tế nông nghiệp và du lịch; tập trung mời gọi, tạo môi trường tốt để thu hút đầu tư, nhất là vào lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và công nghiệp chế biến.

Các chỉ tiêu phát triển chủ yếu đến 2025, gồm: giá trị sản xuất (GO) 13.304,9 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân 154,56 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình 65,216 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm 13.840 tỷ đồng; thu cân đối ngân sách địa phương 5 năm 550 tỷ đồng; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 54,38% (31/57 trường); tỷ lệ lao động qua đào tạo 50,25%; tỷ lệ giảm nghèo hàng năm 1,5 - 2%; số bác sĩ trên 10.000 dân là 6 bác sĩ; số giường bệnh trên 10.000 dân là 14,42 giường; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 98%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới phấn đấu đạt 6 xã (có 3 xã nông thôn mới nâng cao).

Đến năm 2025, quy mô dân số của huyện đạt 117.832 người; tỷ lệ dân số nông thôn và thành thị được cung cấp nước sạch đến năm 2025 đạt 91,66%; tỷ lệ che phủ rừng 38,64%; tỷ lệ ấp duy trì, nâng chất danh hiệu “ấp văn hóa nâng cao” đến năm 2025 đạt 50%; tỷ lệ cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn huyện hoàn thiện chính quyền điện tử đến năm 2025 đạt 90%; tỷ lệ đảng viên phấn đấu đạt so với dân số là 3,2%.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN