HĐND huyện An Phú tổ chức kỳ họp bất thường

05/03/2020 - 05:43

 - Ngày 4-3, HĐND huyện An Phú (An Giang) khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 12 (bất thường) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

A A

Theo đó, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Lê Minh Thuận (trước đó đã được điều động, bổ nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị); miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Hồ Văn Tấn (Trưởng Công an huyện, được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh). Bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Lý Thanh Vũ (trước đó được bổ nhiệm Trưởng Công an huyện).

HĐND huyện thông qua nghị quyết về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng ngân sách địa phương.

HỮU HUYNH