HĐND huyện An Phú tổ chức kỳ họp lần thứ 3

22/10/2021 - 15:42

 - Ngày 22-10, HĐND huyện An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức kỳ họp lần thứ 3, khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026), nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

A A

Chủ tọa điều hành kỳ họp

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng

Từ đầu năm đến nay, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, cả hệ thống chính trị của huyện An Phú đã chung sức, đồng lòng phấn đấu đưa kinh tế - xã hội huyện duy trì ổn định; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

Huyện ủy, UBND huyện An Phú đã kịp thời lãnh, chỉ đạo và các ngành, các cấp đã tăng cường phối hợp trong triển khai kế hoạch, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân được thực hiện kịp thời.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (giá cố định) 434 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch, tăng 4,04% so cùng kỳ năm 2020. Tổng mức bán lẻ, dịch vụ 3.350 tỷ đồng, đạt 65,05% kế hoạch, giảm 3,94% so cùng kỳ 2020. Giá trị hàng hoá xuất,  nhập khẩu qua biên giới tại các cửa khẩu ước đạt 860 triệu USD, tăng 30,04% so cùng kỳ. Toàn huyện có 19 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động; tổng sản lượng lương thực 197.712 tấn, đạt 95,09% kế hoạch, tăng 19.174 tấn so cùng kỳ…

HĐND huyện đánh giá cao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện đã lãnh đạo hiệu quả, đến nay cơ bản kiểm soát dịch bệnh.

Tại kỳ họp, HĐND huyện An Phú thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế - ngân sách; điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Long Bình; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu giai đoạn 2021-2030 của huyện...

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các nghị quyết đã được HĐND huyện quyết nghị tại kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Ngô Công Thức yêu cầu các cấp, ngành và nhân dân huyện An Phú tăng cường cảnh giác, không lơ là với nguy cơ dịch bệnh.

Phát huy trách nhiệm và quyết tâm cao hơn nữa, thực hiện quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; xem đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện toàn diện và đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm phúc lợi xã hội, tập trung thực hiện tốt chính sách người có công. Tăng cường hỗ trợ về lao động, việc làm cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Quản lý chặt tuyến biên giới, hạn chế xuất, nhập cảnh trái phép, nhất là đường mòn, lối mở, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

HỮU HUYNH